Posts

30.4.2009

Image
Tribute
1
2
3
4
5


30.4.2009

Một số tiết lộ về cuộc chiến từ tài liệu CIA


Greene viết Người Mỹ Trầm Lặng, là cũng từ nguồn này, qua lần gặp gỡ một anh Xịa, khi đi thăm Le Roy, trên đường trở về Sài Gòn. (1)(1)Giấc mơ lớn của Mẽo, từ đó, cái mầm của Người Mỹ Trầm Lặng  bật ra, khi Greene, trên đường trở về Sài Gòn, sau khi qua một đêm với tướng Leroy, Hùm Xám Bến Tre, như ông viết, trong Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Ways of Escape.
"Cách đây chưa đầy một năm, [Geeene viết năm 1952], tôi đã từng tháp tùng LeRoy, tham quan vương quốc sông rạch, trên chiến thuyền của ông ta. Lần này, thay vì chiến thuyền, thì là du thuyền, thay vì dàn súng máy ở hai bên mạn thuyền, thì là chiếc máy chạy dĩa nhạc, và những vũ nữ.
Bản nhạc đang chơi, là từ phim Người Thứ Ba, như để vinh danh tôi.
Tôi dùng chung phòng ngủ với một tay Mẽo, tùy viên kinh tế, chắc là CIA, [an American attached to an economic aid mission - the members were assumed by the French, probably correctly, to belong to the CIA].  Không …

Mark Strand Tribute

Image
How Envy of Jews Lay Behind It

Christopher R. Browning January 8, 2015 Issue Why the Germans? Why the Jews? Envy, Race Hatred, and the Prehistory of the Holocaust by Götz Aly, translated from the German by Jefferson Chase Metropolitan, 290 pp., $30.00 The German industrialist and statesman Walther Rathenau, who was from a wealthy ­Jewish family, in the car in which he was assassinated in Berlin in June 1922The historian George Mosse liked to tell a hypothetical story: if someone had predicted in 1900 that within fifty years the Jews of Europe would be murdered, one possible response would have been: “Well, I suppose that is possible. Those French or Russians are capable of anything.” Indeed, the wave of pogroms in Russia in the 1880s and the Dreyfus Affair that consumed France in the 1890s stood in stark contrast to the situation of Jews in Germany, who at that point enjoyed the greatest degree, anywhere in the world, of assimilation, social mobili…