Posts

Borges Tám Bó

Image
  Borges Tám Bó Indiana University, March 1976 Borges Tám Bó A Writer Is Waiting for His Own Work If you allow me to be paradoxical-and why not since we are among friends?-a writer is waiting for his own work. I think a writer is being changed all the time by his output. So that perhaps at first what he writes is not relevant to him. And if he goes on writing, he'll find that those things are ringing a bell all the time. Note: Bài này, Chương 7, trong cuốn "Borges tám bó", "Borges at 80":   Nhà văn đang đợi bản văn của riêng anh ta . GCC post/dịch để tặng những đấng phê bình gia Mít, vì, theo như lời nguyền của Steiner, thì đấng nào đấng đó, đều là…   hoạn quan

Kenzaburo Oe

Image
  Tác Giả Ngoại I Brodsky Simone Weil Page Trang Kertesz Primo Levi Milosz Milosz's ABC's Hannah Arendt Sự tầm phào của cái ác Portrait Le Carée Giữa hai thế giới Call for the dead Thi Sĩ và Thế Giới Wilslawa Szymborska Tahar Ben Jelloun Don Quixote đến Alger Con bệnh Anh Trả lời phỏng  vấn Paris Review Norman Manea Trả lời phỏng vấn Về những tên hề Nhà văn lưu vong Roland Barthes Yiyun Li Hemingway Nabokov [Bạo Miệng] Buzzati Pessoa Zizek Vila-Matas Pasternak by Milosz Coetzee by Intel Philip Roth

Tribute to Bùi Giáng

Image
  Tưởng Niệm BG Bùi Giáng-Ngô Sắc    Tưởng Niệm Bùi Giáng Bài này được, được! Đúng ý Gấu Cà Chớn Bài hay nhất về BG đúng là bài của TTT về ông. Nhưng cái nhìn của NL, khác Gấu, nhiều lắm. Anh không đọc BG  & Heidegger đọc Holderlin, thành ra không nhìn ra “đêm đen” ở trong thơ của cả hai, BG & TTT. Vậy cũng bảnh quá rồi, nếu phải so với bài của Bùi đại gia, một bà con của BG. Hay với "BG, nhà thơ hư vô số 1 của xứ Mít" của Thầy Cuốc. GCC sợ rằng, bài viết của NL là được "gợi hứng", từ TV? Nếu đúng, thì nhận đại đi. (1) Hà, hà! (1) Một trong những cách hiểu BG, của 1 người Miền Nam, một nhà thơ, là TTT: Muốn gặp Bùi Giáng hãy ngao du theo dấu chân Ông để lại, hãy đánh mất mình trong cuộc Lữ, hãy chịu cuồng si để sáng s