Posts

Thích Nhất Hạnh, thi sĩ Phật Giáo

Image
Bài viết này, là của TNH, Gấu do mua dài hạn tờ báo bèn post ở đây, và sẽ dịch liền, và có nếu có thể sẽ lèm bèm thêm về Ngài. Pix [net] Robert Frost, why? Bài tiểu luận "On Grief and Reason" làm tựa đề cho cả tập, của Brodsky, là về Frost. Câu thơ của Frost mà Brodsky mê, như bài viết "Con Sói Cô Đơn của Thơ" của Volkov trích dẫn, "Cách đẹp nhất sống đời bạn, là đợp sạch nó", tạm dịch câu, "The best way out is always through". Theo Gấu, mấy đấng như TCS, Nhất Hạnh, Phạm Công Thiện, và nhiều vị khác, có thể nói, toàn bộ đám trí thức Miền Nam, đã không dám sống trọn đời của họ, theo như câu thơ của Frost phán, mà, bỏ chạy nó, bằng cách này, các khác, trốn vô chùa, nhà thờ, trốn ra nước ngoài, bằng du học... Cách tốt nhất của chúng là chọn VC, chọn bên thắng, chọn phản chiến... Phải để cho cuộc đời cầy nát bấy đời của bạn, và sau đó, sống sót, tái sinh, như con phượng hoàng sống lại từ tro than của nó. https://www.nybooks.com/articles/1966/06/09/a-

Time

Image
Lapham_Time Bài thơ trên, dịch bằng câu thơ của Đoàn Văn Cừ, "nước thời gian gội tóc trắng phau phau", đặng. Nhưng có lẽ dịch bằng đoạn văn sau đây, của Gấu Cà Chớn thì mới thật đắc địa: Như người xưa đánh rớt cây gươm xuống lòng sông, bèn ghi dấu nơi mạn thuyền, chàng trở lại quán xưa, tìm dấu giầy trên lớp bụi thời gian, và tiếng cười của nàng vẫn còn văng vẳng đâu đây. 1194: Kyoto FADE TO WHITE The kind of place where the way a traveler's tracks disappear in snow is something you get used to- such a place is this world of ours. Princess Shikishi , a poem. There are large gaps in the record of Princess Shikishi's life: she was a daughter of Emperor Goshirakawa, became through a process of divination a high priestess of the Kamo shrines in 1159, and took Buddhist vows in the 1190s, assuming the name Shonyobo. From her work's inclusion in various early Japanese poetry anthologies, it is clear that she was well respected in her lifetime. Princess Shikishi composed

Thơ Mỗi Ngày

Image
                                                              Thơ Mỗi Ngày http://www.tanvien.net/new_daily_poetry/Island_Bei_Dao.html http://tanvien.net/new_daily_poetry/Bei_Dao.html Note: Gấu biết đến Bei Dao, là qua tờ Văn Học Á Châu, qua bài thơ Phong Cảnh Trên Không Độ. Mê quá! Không Độ, ở đây, theo Gấu, không phải là tọa độ, mà là điểm chia. Nên nhớ, con số 0, là con số con người biết đến nó, chậm nhất. Số, là để đếm, nhưng không đếm được, làm sao có...  số? Từ khi biết đến con số 0, thì loài người mới bắt đầu chiêm nghiệm về cô đơn, về hư vô, về....  không có gì! Thua, thua nữa, thua cho bảnh, là như thế! ASIA LITERARY REVIEW Winter 2010 Modern Chinese Poetry - Insistent Voices Landscape Above Zero It was the seagull that taught the song to swim It was the song that found the first wind's source We shared shards of happiness Entering the home from different directions It was father who recognized darkness It was darkness that led us to sudden lightning The weeping door slamm