Posts

Showing posts from May, 2020

Kỷ Niệm

Image
Souvenir
Souvenir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5Kỷ Niệm
Số 545 VHNT par Pham Chi Lan
3 March 2002Hạt nhớ tháng ba1. Gabriel García Márquez: Chuyện Nghề.Lời người giới thiệu: Cuộc phỏng vấn dưới đây, do tờ Điểm Sách Paris thực hiện, chú trọng vào công việc sáng tác, và có tên chung là "Nhà văn khi làm việc" (Writers at Work). Được thực hiện trong ba buổi tối, mỗi buổi hai tiếng đồng hồ, và được in trong The Paris Review Interviews, Writers at Work, 6th series. Mặc dù thông thạo tiếng Anh, nhưng García Máquez gần như chỉ sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong khi nói chuyện, và hai người con trai của ông chia nhau việc dịch thuật. Khi nói chuyện, ông thường đưa người tới phía trước, hoặc lui về phía sau. Hai tay thường làm những cử chỉ nho nhỏ, quyết định, nhằm nhấn mạnh một điểm nào đó, hoặc để cho thấy, một sự chuyển hướng trong suy nghĩ của ông.Nhan đề bài dịch, mượn Nguyễn Tuân.JT* Người phỏng vấn: Ông cảm thấy thế nào, về việc sử dụng máy ghi âm? García M…