Posts

Showing posts from August, 2020

Tribute to Solz

Image
TƯỞNG NIỆMI
II
Tribute to Solz
1 [Tribute]
2 [Tribute_solz]
3 [Tribute1]
4 [Tribute 2]
5 [Tribute 3]
6 [Tribute 4]
7 [Tribute 5]
8 [Solz1]
9 [Solz 2]
10 [Solz 3]
Solzhenitsyn, Soviet dissident writer, dies at 89
Nhà văn Solz. qua đời, thọ 89 tuổi
.... Alexander Solzhenitsyn, tác giả các cuốn ‘Bán đảo Gulag' (the Gulag Archipelago) và ‘Một ngày trong cuộc đời Ivan Denisovich’ (One Day In The Life Of Ivan Denisovich), đã trở về Nga năm 1994...
BBC
Thú thực Gấu không thể tưởng tượng mấy anh Yankee mũi tẹt làm cho Bi Bi Xèo ngu dốt đến mức như thế này!
Quần đảo, Archipelago, biến thành Bán đảo, Peninsula!
Chứng tỏ, mấy anh này không có một tí hiểu biết gì về bộ sách khổng lồ của Solz. Tất nhiên, chưa hề đọc, ngoài ra, còn mù tịt, về hệ thống trại tù của Liên Xô. Chúng như những hòn đảo nhỏ, rải rác khắp nước Nga, lập thành một quần đảo.
Thảm thật!
(1)

(2)
(1) Lấy từ Gulag a history, của Anne Applebaum
(2). Từ Quần đảo Gulag, của Solz, bản rút gọn
Gulag, a history
Cái gọi là văn chương Miền Nam, trước …

Anna Akhmatova: Requiem

Image
https://www.poetryloverspage.com/poets/akhmatova/requiem.html
Anna Akhmatova Requiem1935-1940Not under foreign skies protection Or saving wings of alien birth – I was then there – with whole my nation – There, where my nation, alas! was. 1961 INSTEAD OF A PREFACE In the awful days of the Yezhovschina I passed seventeen months in the outer waiting line of the prison visitors in Leningrad. Once, somebody ‘identified’ me there. Then a woman, standing behind me in the line, which, of course, never heard my name, waked up from the torpor, typical for us all there, and asked me, whispering into my ear (all spoke only in a whisper there): “And can you describe this?” And I answered: “Yes, I can.” Then the weak similarity of a smile glided over that, what had once been her face. April 1, 1957; Leningrad DEDICATION The high crags decline before this woe, The great river does not flow ahead, But they’re strong – the locks of a jail, stone, And behind them – the cells, dark and low…

Camus 100

Image
Diễn văn Nobel
Tribute
1 2 3 4
Today Mom died
100 ans Camus
Camus 50 năm sau khi chết
Facing History
Pamuk & Camus
Camus @ 100 by Robert Zaretsky
http://www.art2all.net/tho/tho_nqt/albertcamus_daoduchoccuanhunggioihan.html

Camus 100Cuốn đầu tay của Camus, nhà xb nhỏ ở Alger, 1937, đúng năm GCC ra đời.
Bài Préface thần sầu.
Mua khi còn tiệm sách Tẩy, Champlain, 02/10/2003.
Về cuối đời, Camus nhận ra trong cuốn sách đầu tay của mình, nguồn cảm hứng đẻ ra toàn bộ tác phẩm sau đó… và cái đề tài tủ này: sự câm lặng đáng mến của 1 bà mẹ và sự cố gắng của 1 người đàn ông, để tìm một công lý, hay một tình yêu, cân bằng sự câm lặng.“Nhưng những hoàn cảnh giúp tôi. Để sửa chữa một dửng dưng tự nhiên, tôi bị đặt để ở giữa sự khốn cùng và mặt trời. Sự khốn cùng ngăn cản tôi tin rằng, tất cả thì tốt lành dưới ánh mặt trời và trong lịch sử; mặt trời dạy tôi rằng lịch sử không phải là tất cả."Người tóm lược bảnh nhất về Camus, là Faulkner: "Camus phán rằng…