Posts

Showing posts from March, 2021

Cali 8, 2011

Image
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ngày Sinh Của Gấu         Cali 8, 2011 Cali 3.08 Thăm hỏi Wednesday, October 5, 2011 1:01 Trụ, Vẫn khỏe, bình thường chứ? Sáng qua tao đi bác sĩ. Check up định kỳ. Đem theo cuốn 'Nơi Người Chết Mỉm Cười' của mày. Đọc trong lúc chờ gặp bác sĩ. Sách có nhiều thông tin hay. Chữ nghĩa của mày rành rọt, thông thoáng, ý tưởng liên kết tự nhiên, thoải mái. Văn phong chững chạc, tự tin. Tao nhớ có lần nghe mày nói, ai đó tao không còn nhớ tên, nói mày viết 'tản mạn văn chương' thì hiện không ai bằng. Và nay tao đọc mày, tao cũng có nhận xét đại khái như vậy. Liên tưởng đến, loáng thoáng một số bài thuộc loại này của mày trên Net tao tóm tắt nhận xét của tao qua mấy chữ "tới", "tếu" "tợn" và "tục". Lủng

NL vs Camus

Image
      NL vs Camus à, Camus lại còn cái nữa rất là hehe: tủ sách mà Camus phụ trách cho nhà Gallimard tên là "Espoir" tức là hy vọng, nghe là đủ biết rồi đấy. Blog NL "Espoir" ở đây, gốc của nó, là từ Kafka, như khi Camus viết về ông: Camus nhìn ra, cả hy vọng lẫn phi lý, ở n ơi Kafka: Nói đến hy vọng ở đây, không phải tiếu lâm, cà chớn (ridicule). Bởi vì, càng bi thảm tới cỡ nào là nỗi ở đời của những nhân vật của Kafka, hy vọng càng ngược