Posts

Showing posts from April, 2020

Ẩn hả, nhớ chứ!

Image
Ẩn hả, nhớ chứ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 Scan 10 11 11_b The Spy Who Loved Us bản dịch của Trần Mạnh. "Wikipedia tiếng Việt" đưa lên net, địa chỉ. Phạm Xuân Ẩn trả lời phỏng vấn Cao Bồi PXA nhập viện Chúc "bạn ta" sớm bình phục. Gấu. Nguồn Ai Tín Cao Bồi đã mất. Bà [PXA] quay sang nói với tôi - vẫn đứng đây từ nãy giờ bất động: Ông ấy khổ suốt cả một giai đoạn dài căng thẳng. Bây giờ đã đau thể xác thế này mà tâm hồn cũng không được thanh thản. Tin Văn và Gấu thành thực mong được chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình, và cầu chúc linh hồn bạn Cao Bồi sớm siêu thoát. NQT Những giây phút cuối cùng của PXA Nguồn Nhà nước 'kín đáo' chia buồn. Le jeudi 21 septembre 2006 L'hommage discret du Vietnam à Pham Xuan An, "l'espion parfait" (1) Agence France-Presse HANOI (1) Tên một

Waiting for Godot in Sarajevo

Image
Waiting for Godot in Sarajevo Nothing to be done. / Nista ne moze da se uradi. -opening line of "Waitingfor Godot" 1 I WENT TO Sarajevo in mid-July 1993 to stage a production of "Waiting for Godot" not so much because I'd always wanted to direct Beckett's play (although I had) as because it gave me a practical reason to return to Sarajevo and stay for a month or more. I had spent two weeks there in April, and had come to care intensely about the battered city and what it stands for; some of its citizens had become friends. But I couldn't again be just a witness: that is, meet and visit, tremble with fear, feel brave, feel depressed, have heartbreaking conversations, grow ever more indignant, lose weight. If I went back, it would be to pitch in and do something. No longer can a writer consider that the imperative task is to bring the news to the outside world. The news is out. Many excellent foreign journal