Posts

Showing posts from January, 2021

Borges Tám Bó

Image
  Borges Tám Bó Indiana University, March 1976 Borges Tám Bó A Writer Is Waiting for His Own Work If you allow me to be paradoxical-and why not since we are among friends?-a writer is waiting for his own work. I think a writer is being changed all the time by his output. So that perhaps at first what he writes is not relevant to him. And if he goes on writing, he'll find that those things are ringing a bell all the time. Note: Bài này, Chương 7, trong cuốn "Borges tám bó", "Borges at 80":   Nhà văn đang đợi bản văn của riêng anh ta . GCC post/dịch để tặng những đấng phê bình gia Mít, vì, theo như lời nguyền của Steiner, thì đấng nào đấng đó, đều là…   hoạn quan

Kenzaburo Oe

Image
  Tác Giả Ngoại I Brodsky Simone Weil Page Trang Kertesz Primo Levi Milosz Milosz's ABC's Hannah Arendt Sự tầm phào của cái ác Portrait Le Carée Giữa hai thế giới Call for the dead Thi Sĩ và Thế Giới Wilslawa Szymborska Tahar Ben Jelloun Don Quixote đến Alger Con bệnh Anh Trả lời phỏng  vấn Paris Review Norman Manea Trả lời phỏng vấn Về những tên hề Nhà văn lưu vong Roland Barthes Yiyun Li Hemingway Nabokov [Bạo Miệng] Buzzati Pessoa Zizek Vila-Matas Pasternak by Milosz Coetzee by Intel Philip Roth