Posts

Showing posts from January, 2022

Thich Nhat Hanh Obituary

Image
  The time is now Thich Nhat Hanh believed that Buddhism should be a force for change The Vietnamese monk and “father of mindfulness” died on January 22nd, aged 95 Obituary Jan 29th 2022 edition Jan 29th 2022 Give this article I n the west’s  imagination a Buddhist monk is a model of otherworldliness. He sits silently in his temple, or under a tree in a manicured garden, lost in the inner vastness of contemplation. A small bowl of water and a bowl of rice are all that sustain him. His day is marked out by gentle gongs and bells, and he causes no more disturbance to the earth than a falling leaf or passing clouds. Thich Nhat Hanh was a Buddhist monk, drawn to his calling in childhood by a picture of the smiling Buddha and a cold, astonishing draught of water from a natural well. He, too, often prayed. But there the similarity ended. As a novice he abandoned his Buddhist training college for Saigon University, where he could study world literature, philosophy and science. He was one of t

Thích Nhất Hạnh, thi sĩ Phật Giáo

Image
Bài viết này, là của TNH, Gấu do mua dài hạn tờ báo bèn post ở đây, và sẽ dịch liền, và có nếu có thể sẽ lèm bèm thêm về Ngài. Pix [net] Robert Frost, why? Bài tiểu luận "On Grief and Reason" làm tựa đề cho cả tập, của Brodsky, là về Frost. Câu thơ của Frost mà Brodsky mê, như bài viết "Con Sói Cô Đơn của Thơ" của Volkov trích dẫn, "Cách đẹp nhất sống đời bạn, là đợp sạch nó", tạm dịch câu, "The best way out is always through". Theo Gấu, mấy đấng như TCS, Nhất Hạnh, Phạm Công Thiện, và nhiều vị khác, có thể nói, toàn bộ đám trí thức Miền Nam, đã không dám sống trọn đời của họ, theo như câu thơ của Frost phán, mà, bỏ chạy nó, bằng cách này, các khác, trốn vô chùa, nhà thờ, trốn ra nước ngoài, bằng du học... Cách tốt nhất của chúng là chọn VC, chọn bên thắng, chọn phản chiến... Phải để cho cuộc đời cầy nát bấy đời của bạn, và sau đó, sống sót, tái sinh, như con phượng hoàng sống lại từ tro than của nó. https://www.nybooks.com/articles/1966/06/09/a-