Me Nam

Comments

Khanh Huynh Trường hợp của cô, bao giờ đều gợi tôi nhớ tới kịch của Bretch, " Bà mẹ can đãm và bầy con." Lạ một điều, nhà nước cộng sản Việt nam cổ xuý rất nhiều cho kịch tác gia Marxism ấy, nhưng lại ngược đãi gông cùm nhiều bà mẹ can đảm khác, ngay trong đất nước của mình, mẹ Nấm là một ví dụ điển hình.

Manage

LikeShow more reactions
Reply1d

Quoc Tru Nguyen Vị này, Mẹ Nấm, quả là đáng kính nể. Người đời nói, làm anh hùng dễ, vì dám bỏ thê nhi, nhưng 1 phụ nữ khó mà rời xa con của mình, dù chỉ 1 vài ngày. Và cũng chưa hề có 1 chế độ nào tàn nhẫn như lũ Vẹm. Chúng cứ nhè những vết thương của người dân Việt, người nào dám chống lại chúng, để xát muối hoặc khoáy cho rộng thêm. Trường hợp Phạm Đoan Trang, chúng dọa tung hê những video riêng tư. Với Mẹ Nấm, đọc những gì bà viết về những cực hình khi bị cầm tù, cực kỳ tàn nhẫn, bỉ ổi.

Manage

LikeShow more reactions
Reply21hEdited

Quoc Tru Nguyen Ve Bretch, tren to NRRB so moi, co bai ve ong, toi se gioi thieu, va post vai bai tho cua xu luy. O VN, hinh nhu cung chua ai gioi thieu B, ke ca Me Can Dam Mere Courageuse

Manage

LikeShow more reactions
Reply1d

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư