30.4.17


 VIẾT MỖI NGÀY / APRIL 30, 2018
30 Tháng 4 2017Mysticism for Beginners

The day was mild, the light was generous.
The German on the cafe terrace
held a small book on his lap.
I caught sight of the title:
Mysticism for Beginners.
Suddenly I understood that the swallows
patrolling the streets of Montepulciano
with their shrill whistles,
and the hushed talk of timid travelers
from Eastern, so-called Central Europe,
and the white herons standing-yesterday? the day before? -
like nuns in fields of rice,
and the dusk, slow and systematic,
erasing the outlines of medieval houses,
and olive trees on little hills,
abandoned to the wind and heat,
and the head of the Unknown Princess
that I saw and admired in the Louvre,
and stained-glass windows like butterfly wings
sprinkled with pollen,
and the little nightingale practicing
its speech beside the highway,
and any journey, any kind of trip,
are only mysticism for beginners,
the elementary course, prelude
to a test that's beenChủ nghĩa thần bí dành cho mấy tay mới bắt đầu

Ngày dịu dàng, ánh sáng rộng lượng
Một anh Ðức mũi lõ ngồi ở sân quán cà phê
để 1 cuốn sách ở trên đùi
Tôi thoáng nhìn thấy cái tít
Chủ nghĩa thần bí cho những người mới bắt đầu
Bất thình lình tôi hiểu, đám nhạn
đang tuần hành trên đường phố Montepulciano,
với những tiếng huýt sáo chói tai,
và những lời nói vội vàng của những người du lịch e thẹn
từ phía Ðông, nơi được gọi là Trung Âu
và những con cò trắng đứng – hôm qua? ngày trước đó? -
như những vì nữ tu trong những cánh đồng lúa,
và bóng tối chạng vạng cuối ngày, chậm rãi, tuần tự
xóa đi những đường viền của những căn nhà thời Trung cổ
và những cây ô liu trên những đồi nhỏ
bỏ mặc cho gió và nóng
và cái đầu của vị Công Chúa Vô Danh
mà tôi chiêm ngưỡng nhìn tại Viện Bảo Tàng Louvre,
và những cửa sổ kính màu giống như những cánh bướm
điểm phấn hoa
và con chim sơn ca nhỏ tập
bài diễn văn của nó ở bìa xa lộ
và một chuyến đi, bất cứ kiểu đi nào
thì đều là 1 thứ thần bí dành cho những kẻ mới tập,
một giáo án bậc tiểu học, được soạn trước, cho một cuộc thi thử
được dời ngàyThis review is from: Mysticism for Beginners: Poems (Hardcover)

Zagajewski's work is a treasure - poems here are the best to come from Europe in a long time. This is a major poet who has no equals in his generation. The mysticism here is how to be a human being. Though it comes from Europe, this book is about ourselves. We should bow our heads for this is the voice of Orpheus speaking.
[lấy trên net]

Cái chủ nghĩa thần bí ở đây là, làm thế nào là người. Mặc dù từ Âu Châu, nhưng tập thơ này là về chúng ta... đây là tiếng nói của Orpheus...

*

Bài thơ sau đây, dành cho chúng ta, sau khi đọc ba bài trên.

Whatever Happened

Whatever happened had already happened.
Four tons of death lie on the grass
and dry tears endure among the herbarium's leaves.
Whatever happened will stay with us
and with us will grow and diminish.

But we must live,
the rusting chestnut tells us.
We must live,
the locust sings.
We must live,
the hangman whispers.
 


Chuyện xẩy ra

Chuyện xẩy ra thì đã xẩy ra.
Bốn tấn người chết nằm trên cỏ
Và những giọt nước mắt khô queo
lì lợm bám mãi vào những chiếc lá herbarium
Cái gì xẩy ra thì sẽ ở với chúng ta
Và cùng chúng ta, sẽ triển nở, và sẽ lụi tàn.

Nhưng chúng ta phải sống,
Cây hạt dẻ nâu bảo chúng ta.
Chúng ta phải sống,
Con châu chấu hát.
Chúng ta phải sống,
HPNT thì thầm vô tai Gấu

 

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư