Is That You?


Thơ Mỗi Ngày

    The Threepenny Review    
  
Fall 2018

Is That You?
 
https://www.threepennyreview.com/samples/simic_f18.html


    On Grim Reaper’s knee
    Bouncing like a baby
    And smiling too.
    No teeth, but what a grin!
    Everyone’s in love with you.
    They say Death
    Hid his face in his hood
    So he could smile too.
    —Charles Simic

Em của Gấu đó ư?

Ở đầu gối Thần Chết
Nhảy nhót như đứa bé
Và mỉm cười nữa chứ!
Không thấy răng, nhưng cái cười xếch tới tận mang tai
Ai cũng thèm, cũng yêu mí Em
Chúng nói,
Thần Chết, mặt giấu trong cái khăn chùm đầu
Nếu như thế
Thằng khốn đó
Cũng có thể cười như.. Em!


    Charles Simic's poem in this issue will appear in his new book, Come Closer and Listen, to be published by Ecco Press in 2019.


Trên số NYRB, August 16, đúng SN Gấu, cũng có 1 bài của Simic, Thuyền Ma, đã post & dịch, để kiếm coi đâu.
Bữa nay, coi, thì thấy còn 1 bài nữa, cũng số báo đó, cùng air với bài của Simic trên đây:

A MIDSUMMER NIGHT'S WORK

Was it you, presenting in
the evening bougainvillea
as a hummingbird again,

you voluptuary, dual
febrile wings ashine
as a seamstress's spool,

hovering over the brachts
with power tools to fix
a beam or caulk the cracks?

Was it you that soldered
one emerald frog
to its oleaginous polder

and a Polyphemus moth
flattened like peanut-buttered
toast points on the footpath?

That espaliered to Orion
-bending backwards-
one night heron?

-Ange Mlinko


Tầu Ma

Những khoảnh khắc thiêng liêng
Tính ở với chúng ta đời đời,
Loáng 1 phát, đi sạch
Không thèm bye bye cái con khỉ khô gì hết!
Sao vội thế, hử, hử?
Gấu nghe Gấu lẩm bẩm

Mi có quyền nín thinh – nghe nói Vẹm bi giờ cũng bầy đặt bịp thêm trò này –
Đêm biểu,
Khi Gấu ngồi trên giường
Loay hoay, hì hục
Làm thế nào “nắm bắt cú nắm bắt” tới, ở trong đầu.

Gấu bỗng nhớ một cái cửa sổ mở tung ra,
Vào 1 ngày hạ
Lên 1 cái nền
Là cả 1 bầu trời lớn
Ở 1 bãi biển
Và 1 cụm mây – xanh xanh những mấy ngàn mây –
Nhợt nhạt như con ngựa
Mà ông bạn thân của Gấu - là Thần Chết -
Ưa cưỡi.

Luôn luôn hạnh phúc khi bắn 1 phát vào cơn gió thoảng!
Cụm mây cô đơn
Đang thì thầm với Gấu, trong khi dạt mãi ra biển
Tới 1 con tầu nào đó
Nơi chân trời

Ui chao, nó thì lên đường,
Nó thì ra khơi
Nó thì sẵn sàng biến mất
Ra khỏi tầm nhìn
Trên đường tới một bến cảng
Và một xứ sở mất mẹ nó tên,
Hay,
Chưa từng bao giờ có tên! (1)

Tầu Ma
Chắc chắn rồi
Hay, Tầu Ma của Gấu
Thì cũng rứa
[Cái gì gì, tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ!]

Note: Dịch hơi bị THNM, nhưng quá tới!

(1)

Ý này, thuổng của K:
Fri, 24 Mar 2006 01:14:44 -0800 (PST) 
[…] xin chia buồn với anh về sự ra đi của ông Thanh Tâm Tuyền, một người dường như đã mang một phần đời của anh.
Hay, anh mang một phần đời của ông ấy?

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư