Mây Bay Đi


*
*
*
Note: Bài điểm sách của NQT.
Nhờ nó mà NS ban cho cái nick tên “sa đích văn nghệ”.
1967 mà đã mang Kafka ra trộ rồi.

Tks.
NQT
Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư