IN THIS COUNTRY, I HEAR. ..


IN THIS COUNTRY, I HEAR. ... 

1

In this country, I hear, the word "convince"
Has been replaced by the word "sell." Of the young mother
Who holds the newborn to her breast, they say:
She sells him the milk. The local
Who shows the snow-topped mountains to the stranger
Sells him, so to speak, the landscape. The mission of the President
According to the newspapers, was to sell to the people
The war against the aggressor states. The battle cry
"Down with the crimes of the market!"
Is something, my friends tell me, that I shall have to
Sell to the exploited. 


2

The decisive thing in this country, I hear, is success.
The mere intention of butchering my brother
Is not sufficient. Only when I succeed in eating him
Do I have the right to be admired.

3

In this country, I hear, there are happy people
As in other countries. However
It is impossible to find them out, because smiling
That sign of happiness in my home town
Is simply mandatory here. So they all smile
The deceived and the deceitful, the refreshed
And equally the fatally exhausted. The replete smile
And those who are tortured by hunger dare not
Not smile. Even the dead
Are furnished, at the expense of the bereaved
With a smile.
-Bertolt Brecht
(1898-1956)

(Translated,from the German, by Tom Kuhn)
The New Yorker Nov 12 2018

Trong xứ sở này, tôi nghe…

1

Trong xứ sở này, tôi nghe, từ “thuyết phục”,
Đã được thay thế bằng từ “bán”.
Về 1 bà mẹ trẻ với đứa bé mới sinh trước bầu vú, họ nói:
Bà bán sữa cho đứa bé.
Một người địa phương
Chỉ tuyết phủ trên núi,
Với một người lạ,
Bán cho anh ta, thì cứ nói như thế, phong cảnh
Nhiệm vụ của chuyến đi của Tổng Trọng
Theo như báo chí trong nước,
Là để bán cho nhân dân
Cuộc chiến chống lại đất nước xâm lược
Tiếng la thét ngoài mặt trận, “Đả đảo những tội ác thị trường”,
Thì là một điều - người bạn nói với tôi – tôi sẽ bán cho những người bị bóc lột

2

Tôi nghe nói
Điều quyết định ở xứ sở này,
Là thành công.
Cái toan tính chỉ toan tính thôi, làm thịt thằng em ruột thịt của mình
Thì là chưa đủ
Chỉ 1 khi tôi thành công trong cái việc bỏ miếng thịt của thằng em trai vô họng
Thì là tôi có quyền được vinh danh, chiêm ngưỡng, ái mộ?

3

Trong xứ sở này, tôi nghe nói, có những người hạnh phúc
Như những xứ sở khác
Tuy nhiên, vô phương kiếm ra họ
Bởi là vì, mỉm cười trước cái dấu hiệu hạnh phúc đó
Giản dị là 1 điều bắt buộc ở nơi thành phố quê hương của tôi
Và thế là tất cả đều cười
Kẻ đánh lừa, kẻ bị lừa, kẻ làm mới, kẻ cải tổ,
Luôn cả kẻ tàn tạ hết hơi. Nụ cười no đủ
Và những người bị tra tấn bằng đói khát không dám
Không cười
Ngay cả người chết
Thì cũng được lên khung, trang bị, cung cấp
Với phí tổn của những người,
Mang tang phục
Với một nụ cười

NQT dịch

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư