PigeonsBồ câu


Vẫn những chuyến bay cũ, vẫn những trở về nhà cũ
Chừng một tá, mỗi ngày
Nhưng sau cùng, những con bồ câu duỗi /dứt /thoát… ra khỏi những cái lồng….
Nhà nghĩa là cái quái gì, nếu không phải là nỗi nhớ nó
Cho khoảnh khoắc biệt tăm, của cơn kinh hoàng lững lờ,
Của chuyến bay?


Trở về với cái chuồng, có 1 con chim khác
Cho tất cả những cơ may, những run rủi… con chim đẹp nhất.
Chẳng bao giờ bay,
Chẳng biết gì về sự dịu dàng
Tuy nhiên, bằng khốn khổ, đau thương, của lũ…. Ngụy,
Trong đấu trường
Chỉ khi đó, trái tim mới có thể biết, có thể học được, “đập” nghĩa là gì? 


Hãy nghĩ tới vua Leonidas, có thể, hay những chiến binh “holites”
Lấp lánh, sáng ngời với niềm tin giải phóng


[Chúng nó say giết người như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát tương lai. TTT]


Khi họ trải tóc cho nhau, bộ tóc vàng Botticellian
Ở Thermopylae, bạn bè và người yêu, cô dâu và chú rể-
Và đứng vào vị trí, để chết


[Chúng nó làm Cộng Sản
Chúng ta làm tù nhân. TTT]


Leonidas I - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonidas_I

Leonidas I was a warrior king of the Greek city-state of Sparta, and the 17th of the Agiad line; a dynasty which claimed descent from the mythological demigod ...
Hoplites (Greek: Ὁπλιτης) were citizen-soldiers of Ancient Greek city-states who were primarily armed with spears and shields. Hoplite soldiers utilized the phalanx formation in order to be effective in war with fewer soldiers.

Pigeons 

(For Hannah Arendt)

The same old flights, the same old homecomings,
dozens of each per day,
but at last the pigeon gets clear of the pigeon-house . • •
What is home, but a feeling of homesickness
for the flight's lost moment of fluttering terror?

Back in the dovecote, there's another bird,
by all odds the most beautiful,
one that never flew out, and can know nothing of gentleness….
Still, only by suffering the rat-race in the arena
can the heart learn to beat.

Think of Leonidas perhaps and the hoplites,
glittering with liberation,
as they combed one another's golden Botticellian hair
at Thermopylae, friends and lovers, the bride and the bridegroom-
and moved into position to die.

Robert Lowell: Imitations [Lộng dịch,THNM]

Note:

Chỉ là đang nhớ nhà, Sài Gòn, và Huế, khi nhìn bức hình
What is home, but a feeling of homesickness…
for the flight’s lost moment of fluttering terror?
Qu'est-ce que la maison, sinon un sentiment de mal du pays
pour le moment perdu de vol de terreur flottante ?

Nhà nghĩa là gì nếu không phải là nỗi nhớ nó
Cho 1 khoảnh khắc mất mát của chuyến bay của cơn kinh hoàng lững lờ?
Từ "kinh hoàng", THNM, thì bèn bật ra Mậu Thân, và Huế.

Tks, both of U
NQT
Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư