Rose of Time 
3 hrs
 
 
Bông hồng của thời gian

Khi người gác cửa ngủ say
Bạn và gió bão cùng trở mình
Già đi trong vòng tay ôm
Bông hồng của thời gian

Khi đường chim bay phân ranh bầu trời
Bạn ngoảnh trông mặt trời lặn
Hiện lên trong hư mất
Bông hồng của thời gian

Khi ngọn dao uốn cong dưới nước
Bạn dẫm tiếng sáo bước qua cầu
Nức nở trong âm mưu
Bông hồng của thời gian

Khi bút vạch ra đường chân trời
Bạn bị tiếng cồng phương đông kinh động tỉnh giấc
Rộ nở trong vang vọng
Bông hồng của thời gian

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư