Two Poems by Charles SimicTwo poems by
Charles Simic

The Name

After St Sebastian
Had his chest
Pierced by arrows
He was nursed
Back to health
By a rich widow in Rome
With the help
Of a blind servant girl
Whose soft steps
I may have heard
Entering and leaving
My room at night
And whose name
I'd love to know
And whisper in the dark.Cái Tên

Sau khi St Sebastian, ngực bị tên bắn thủng
Được nuôi dưỡng, khoẻ trở lại
Nhờ 1 goá phụ giầu có ở Rome
Với sự giúp đỡ của 1 người tớ gái mù
Mà những bước chân nhẹ nhàng của cô
Tớ có thể nghe
Ra vô căn phòng của mình
Mà cái tên của cô
Tớ thật muốn biết
Và thì thầm trong đêm Terror 

Saw a toad
jump out of boiling water
Saw a chicken
dance on a hot plate
in a penny arcade
Saw Etruscans in a museum
flogging slaves
to the accompaniment
of pipes and flutes
Saw a palm tree
trying to outrun a hurricane
Saw sea waves
rush ashore
some angry
some afraid
of what they'll find
Saw men and women
lose their heads
and search for them everywhere
Saw a feast laid out
on a long table
to which only crows came
Saw a dog go forth
barking like a prophet of old
Saw rats and mice
running terrified
through mazes
heralding
the evils to come 


Khủng khiếp

Nhìn thấy 1 con cóc
Nhảy ra khỏi nước đang sôi
Nhìn thấy 1 con gà con
Nhảy lò cò trên 1 cái dĩa nóng bỏng
Ở 1 trung tâm giải trí
Nhìn thấy những thổ dân Etruscans ở 1viện bảo tàng
Quất roi đám nô lệ
Cùng sự phụ họa của những ống sáo, ống tiêu
Nhìn thấy 1 cây cọ
Cố vượt 1 cơn bão
Nhìn thấy sóng biển
Tranh nhau vượt bờ
Một số, giận dữ
Số khác, sợ
Điều chúng kiếm thấy
Nhìn thấy đờn ông, đờn bà
Mất mẹ chỗ đội nón
Và lục lạo, tìm kiếm, đủ cha, những nơi
Nhìn thấy tiệc tùng bầy ra trên 1 bàn dài
Chẳng một mống khách
Ngoại trừ lũ quạ  
Nhìn thấy 1 chú chó đi tới,
Sủa, như 1 nhà tiên tri Cựu Ước
Nhìn lũ chuột
Khiếp sợ
Chạy như điên
Qua đầm lầy
Báo tin
Quỉ ma tới

LB [London Review of Books Nov 22, 2018


           
The Cemetery 


Dark nights, there were lovers
To stake out among the tombstones.
If the moon slid out of the clouds,
We saw more while ducking out of sight,
A mound of dirt beside a dug grave.
Oh God! the mound cried out.
There were ghosts about
And rats feasting on the white cake
Someone had brought that day,
With flies unzipped we lay close,
Straining to hear the hot, muffled words
That came quicker and quicker,
Back then when we still could
Bite our tongues and draw blood. 

Le cimetière

Nuits sombres, il y avait des amoureux
Pour se faufiler parmi les pierres tombales.
Si la lune sortait des nuages,
Nous avons vu plus en esquivant à l'abri des regards,
Un monticule de terre à côté d'une tombe creusée.
Oh mon Dieu! le monticule a crié.
Il y avait des fantômes à propos
Et des rats se régalant du gâteau blanc
Quelqu'un avait apporté ce jour-là,
Avec les mouches non compressées nous nous étendons tout près,
Effort pour entendre les mots chauds et étouffés
Cela est venu plus vite et plus vite,
À l'époque où nous pouvions encore
Mordez nos langues et faites couler le sang.Bài thơ đầu, cái tên, thì làm Gấu nhớ đến những bản nhạc sến, thí dụ, “kêu chỉ 1 tên”, hay “chiều 1 mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em”. Bài thơ thứ nhì thì làm nhớ đến 1 bài ca dao, bao giờ cho đến tháng ba, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng… Tiện thể, đi thêm vài bài của Simic, trong Chơi Đêm, Night Pinic.

Bãi tha ma

Đêm,
Vài cặp tình lang thang giữa những nấm mồ
Nếu trăng ló ra ngoài mây
Chúng ta sẽ được thưởng thức hơn nhiều, nếu cứ lom khom mà dòm
Một đống đất kế bên 1 ngôi mộ đang đào
Ôi Chúa ơi! Đống đất la lớn
Những hồn ma đâu đó
Đám chuột đang thưởng thức cái bánh ngọt mầu trắng
Một người nào đó trong ngày mang tới
Với đàn ruồi khùng, chúng tôi nằm ườn ra gần ngay đó
Cố nghe những từ nóng bỏng, mắc nghẹn
Mỗi lúc một nhanh, nhanh hơn nữa
Vào cái thời mà chúng tôi còn có thể
Cắn lưỡi cho đến khi bật máu ra
****
Cai nay nam ngoai nam kia Khanh dich roi ma….
O
K không nhớ đã dịch bài này bao giờ
Ducking out of sight: Thụp người xuống cho khỏi bị lộ; cúi tránh không cho nhìn thấy; ẩn mình xuống
K
Tks Both of U
NQT

Tôi cũng nhớ là hình như đã dịch rồi, và cũng phải cầu viện K, đúng cái cụm từ ducking out…


Night Picnic
There was the sky, starless and vast-
Home of everyone of our dark thoughts-
Its door open to more darkness.
And you, like a late door-to-door salesman,
With only your own beating heart
In the palm of your outstretched hand.
All things are imbued with God's being-
(She said in hushed tones
As if his ghost might overhear us)
The dark woods around us,
Our faces which we cannot see,
Even this bread we are eating.
You were mulling over the particulars
Of your cosmic insignificance
Between slow sips of red wine.
In the ensuing quiet, you could hear
Her small, sharp teeth chewing the crust-
And then finally, she moistened her lips.

Pique-nique de nuit


Il y avait le ciel, sans étoiles et vaste-
La maison de chacun de nos pensées sombres-
Sa porte ouverte à plus de ténèbres.
Et vous, comme un vendeur de porte à porte en retard,
Avec seulement votre propre cœur qui bat
Dans la paume de votre main tendue.
Toutes les choses sont imprégnées de l'être de Dieu
(Elle dit à voix basse
Comme si son fantôme pouvait nous entendre)
Les bois sombres qui nous entourent,

Nos visages que nous ne pouvons pas voir,

Même ce pain que nous mangeons.
Vous réfléchissiez aux détails
De votre insignifiance cosmique
Entre les petites gorgées de vin rouge.
Dans le calme qui s'ensuivit, on pouvait entendre
Ses petites dents acérées mâchant la croûte
Et puis finalement, elle humidifia ses lèvres.Chơi Đêm

Bầu trời, rộng, không 1 vì sao
Nhà cho bất cứ 1, trong mọi ý nghĩ đen tối của chúng ta
Cửa mở toang hoác cho thêm bóng tối
Và mi thì y chang 1 tên bán đồ đi từ nhà này qua nhà khác
Với chỉ trái tim của riêng mi
Trên bàn tay mở rộng, trải dài mãi ra

Tất cả những sự vật ở trên đời này thì đều thấm đẫm sự hiện hữu của Chúa
[Nàng thấp giọng phán
Như thể bóng ma của thằng chả có thể nghe chúng ta]
Rừng tối thui vây quanh chúng ta

Khuôn mặt của chúng ta, chúng ta không thể nhìn thấy

Ngay cả cái bánh mà chúng ta đang ăn
Mi lầu bầu về ba cái lẻ tẻ
Về sự vô nghĩa bao la, khổng lồ, vũ trụ… của trang…  Tin Văn của mi
Giữa những ngụm vang đỏ
Trong cái yên lặng cứ thế tiếp theo
Và mi có thể nghe những cái răng nho nhỏ, nhọn hoắt của nàng
Nhai tóp tép
Và sau cùng, môi nàng mọng ướt
Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư