Lorca


 VIẾT MỖI NGÀY / APRIL 27, 2018
LORCA
D.M. Thomas

Lorca - TTT lang thang ban đêm

Nơi phố đèn đỏ
Bỗng nghe một bướm đêm đi 1 đường Lệ Đá Xanh, phổ từ thơ của chính mình!
Chàng xúc động
Như thể sao và đèn đổi chỗ cho nhau
Bài thơ, nỗi tủi nhục, nói cho cùng
Chúng cũng đổi chỗ cho nhau
Và chẳng ‘thuộc về” bất cứ 1 ai!
Khi em ngưng hát
Đời cứ thế tiếp tục, it went on
Cái chết phải là 1 điều tệ hại
Một điều tệ hại
-------------
Lorca

Lorca
walking
in a red-light
district at night
heard one of his own songs
being sung
by a whore
he was moved
as if the stars
and the lanterns
changed places
neither the song
to himself belonged
nor the girl
to her humiliation
nothing belonged
to anyone
when she stopped singing
it went on

death must be a poor thing
a poor thing
D.M. Thomas: Selected Poems
 


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư