NQT đọc Trăng Goá


* *
Note: Bài viết này, nhờ Văn Học đưa lên lưới, đọc lại được, bằng cách chụp. Đọc, không nhận ra đã từng viết.
Thú nhất, là cái mẩu viết về phê bình gia, trong bài tạp ghi.* *
*
*
*


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư