Một bài ca

Một bài ca

Như mặt trời lên
Ta bèn ca bài ca tình ca
Quỳ, trong vườn
Ta vạch lối cỏ

Rứt nó ra, rồi dục bỏ
Cầu nó tha thứ cho ta!
Ta nhìn thấy 1 cô bé, chân trần
Khóc bên hàng dậu

Khủng khiếp thay, là giọng cô bé gào
Toát ra từ nỗi cơ cực
Mùi cỏ chết
Mỗi lúc 1 mạnh thêm

Một cục đá, thay vì 1 mẩu bánh
Sẽ là phần thưởng quỉ ma của ta

Trên đầu ta, chỉ là bầu trời
Và với ta,
Là giọng của mi
Tên Gấu Già của ta

A Song

As the sun is rising


I'm singing about love,
In the garden on my knees
I'm weeding out the goosefoot.

I tear it out and throw it down-
May it forgive me.
I see a little barefoot girl
Crying by the fence.

Terrible to me is the loud wail
Of the voice of misery,
Stronger and stronger the warm smell
Of the dying weed.

A stone instead of bread
Will be my evil reward.
Over me only the sky,
And with me, your voice.
March 11, 1911

Tsarskoye Selo

Anna Akhmatova

Trans. Judith Hemschemeyer

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư