PHT*

Phan Huyền Thư


Thơ


Nằm Nghiêng


Phần I:
Giấc Mơ Của Lưỡi
Phần II:
Nhớ Bão
Phần III:
Thất Vọng Tạm Thời
Phần IV: Lãng Mạn Giải Lao


Rỗng Ngực


Tháng Tám
Mệt


Luận


Thơ của tôi
không dành cho bạn

Rối Nước
Xin Tằm Hãy Thương Tơ

Cát


Bình


Akhmatova, và..
Thơ Trẻ
Thơ Trẻ I
Thơ Trẻ II


Trả lời
Phỏng vấnThế Hệ @
Phan Huyền Thư 1
PHT 2
PHT 3
PHT 4
Tới tận cùng tình yêu

Truyện


Chuyện Của Chíp


"Viết là nỗi sống buồn của tôi"

"With the voice of a bird I cry out for love"

Tới tận cùng tình yêu 

pht

Ở đâu có bi kịch, ở đó có thi sĩ.
Tháng Tám
Đàn thích tự làm ra
mùa. Tôi
tdưng huyết áp tụt. Tự dưng
nhịp tim lạc. Tôi
bỗng nhiên lạnh
toàn phần. Vùng áp thấp
muốn làm cách mạng. Muốn
lật đổ chính chuyên. Muốn
tranh vợ cướp chồng. Muốn
giật bồ thông dâm. Muốn
đặt bom tượng đài. Muốn
gia nhập làng chơi. Muốn
tham gia hành trình văn hoá. Muốn
líu lo diễn thuyết về mình trong cuộc họp. Muốn
dậu đổ bìm leo. Muốn
nước cao hơn thuyền. Muốn
cơn bão số 3 đi qua đảo Hải Nam. Muốn
cơn bão số 4 đừng đổ bộ vào Hồng công. Muốn
say trong mưa. Muốn yêu
ngưi độc. Muốn
cấm khẩu. Muốn
bất tỉnh.Muốn
đặt bùa . Muốn 
.

 
Phan Huyền Thư


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư