From Old Verses
Từ Thơ Cũ 


Chỉ còn vài ngày phép
Chẳng gì làm khiếp sợ nữa
Nhưng hà cớ làm sao ta nghe tiếng đập của... tim mi
Tên Gấu Già của ta!
Bồi hồi, ta nhận ra, ở đó - ở trong trái tim của mi –
Ẩn tàng 1… ân sủng - giả như không có bà Weil, chắc gì ta gặp mi?
Hay, nói 1 cách khác,
Ở nơi đó cư ngụ niềm bí ẩn
Về 1 ngọn lửa chẳng thể nào lụi tàn
Hãy, tình cờ gặp gỡ, nhé!
Mà này, đừng nhìn ta như thế chứ,
Thằng mắt lé!

Hà, hà!

[To U, with Love! GCC]

From Old Verses 

Only a few of the allotted days remain,
Nothing is frightening anymore,
But how can I forget that I heard
The beating of your heart?
Calmly I realize-therein lies the secret
Of unquenchable fire.
Let's just meet accidentally.
And don't you look at me.
Decade of the 1910's
Anna Akhmatova
Trans. Judith Hemschemeyer

De vieux vers

Il ne reste que quelques jours alloués,
Rien n'est plus effrayant,
Mais comment puis-je oublier que j'ai entendu
Le battement de ton coeur?
Calmement, je réalise que c'est là que réside le secret
De feu inextinguible.
Rencontrons-nous accidentellement.
Et ne me regarde pas.
Décennie des années 1910

*****


(to Count V. V. Zubov)

How long the New Year's holiday,
How white the snow against the little window.
I am thinking about you today,
And I sent you a tender message.

Though we decided something wise
Over a book in the cellar
Where I modestly spend my nights,
I am not going to keep my promise.

But you will remain a true friend
And not get angry at me,
Indeed, I've been riveted to my couch
By sickness for three days.

And remembering the dark house
On the Neva's left bank,
I see how tender and languorous
Are the roses you sent.

Decade of the 1910's
Poems, 1904-1917
Anna Akhmatova
Trans. Judith Hemschemeyer


Tết nghỉ mấy ngày
Tuyết trắng làm sao, nơi kính cửa sổ nhỏ
Ta nghĩ tới mi, lúc này, ngày Tết này
Và ta gửi cho mi 1 cái mail dịu dàng.

Tuy nhiên, ta với mi nghĩ đến 1 điều chi khác,

                                                 khôn ngoan hơn  

Về 1 cuốn sách ở dưới hầm nhà
Nơi ta khiêm tốn trải qua những đêm của ta
Ta sẽ không giữ lời hứa của mình.

Nhưng mi sẽ mãi mãi là người bạn thực tình, thực thụ, của ta
Và đừng giận ta nhé
[“… Have blocked all ways to me”, as U said]
Sự thực, ta nằm dính ở nơi sô pha
Bịnh liền 3 ngày

Mi chắc còn nhớ ngôi nhà tối thui
Ở tả ngạn sông Hương?
Và, đáng yêu, lả lướt, yếu đuối làm sao
Những bông hồng mi gửi cho ta.

Pix: Tet's holidays


Comments

Popular posts from this blog

Tin Văn Cũ

‘A Dictatorship Is Being Created’: An Interview with Lech Wałęsa