BG & SWBùi Giáng và SW

Trước tiên, xem ởkia.

Phùng Thăng không phải là người đầu tiên động đến Simone Weil trong tiếng Việt. Rất có thể, như dưới đây cho thấy, Bùi Giáng mới là người đóng vai trò ấy. Cách đây không lâu, chúng ta đã xác định được thời điểm rất sớm (có thể là đầu tiên) Cioran xuất hiện trong tiếng Việt (xem ởkia).

(từ đây trở lên: courtesy of VHT)

Bài (dài) của Bùi Giáng về Simone Weil tiếp tục. Và dưới đây chính là đoạn rất liên quan tới ởkia.
Trên đây là số 61 và 62 tờ Giáo dục phổ thông. Loạt bài của Bùi Giáng về Simone Weil gồm tổng cộng bốn kỳ. Tuy biết trước là gần như vô vọng: ai có số 60 và 63 không, tôi rất muốn xem kỳ đầu và kỳ cuối của loạt bài này.
Buổi thuyết trình thứ ba (và cuối cùng)
Nguyễn Huy Thiệp: một lần nữa
Văn chương miền Nam: dịch thuật
Bùi Giáng mùa xuân
Bùi Giáng điên, tỉnh
Bùi Giáng cháy sách
Bùi Giáng dịch Baudelaire


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư