Posts

Hoàng Cầm Tribute

Image
  1 2 Thi sĩ Hoàng Cầm đã ra đi lúc 9h sáng nay, ngày 6/5/2010 Những dòng thơ của Mandelstam, rõ ra, Hoàng Cầm, rõ ra, Về Kinh Bắc: Ta không muốn, như một cánh bướm trắng kia, Trả lại mặt đất chút tro than vay mượn. Ta muốn cái thân xác này Biến thành ngã   tư, ngã năm, ngã bẩy, Thành phố, thành đường.... Bản tiếng Anh: I shall not return my borrowed dust To the earth, Like a white floury butterfly. I will this thinking body – This charred, bony flesh, Alive to its own span - To turn into a street, a country. [21 July 1935] Je ne veux pas, tel un papillon blanc, Rendre à la terre une cendre empruntée. Je désire que mon corps pensant Se transforme en rue, en contrée, Corps vertébré, corps calciné, De sa longueur conscient. Người ta sống khá hơn, trước đây Thật ra, người ta không thể so sánh Máu bây giờ Và máu ngày xưa Nó rù rì khác nhau như thế nào. On vivait mieux auparavant A vrai dire, on ne peut pas comparer Comme le sang ruisselait alors Et comme il   bruit   maintenant. Tưởng nhớ