Posts

Showing posts from December, 2020

Tribute to Bùi Giáng

Image
  Tưởng Niệm BG Bùi Giáng-Ngô Sắc    Tưởng Niệm Bùi Giáng Bài này được, được! Đúng ý Gấu Cà Chớn Bài hay nhất về BG đúng là bài của TTT về ông. Nhưng cái nhìn của NL, khác Gấu, nhiều lắm. Anh không đọc BG  & Heidegger đọc Holderlin, thành ra không nhìn ra “đêm đen” ở trong thơ của cả hai, BG & TTT. Vậy cũng bảnh quá rồi, nếu phải so với bài của Bùi đại gia, một bà con của BG. Hay với "BG, nhà thơ hư vô số 1 của xứ Mít" của Thầy Cuốc. GCC sợ rằng, bài viết của NL là được "gợi hứng", từ TV? Nếu đúng, thì nhận đại đi. (1) Hà, hà! (1) Một trong những cách hiểu BG, của 1 người Miền Nam, một nhà thơ, là TTT: Muốn gặp Bùi Giáng hãy ngao du theo dấu chân Ông để lại, hãy đánh mất mình trong cuộc Lữ, hãy chịu cuồng si để sáng s