Posts

Showing posts from September, 2019

Old Tinvan

Image
NTST Poems Hồng nhan một nét ,- trời một cõi Nhà ở đâu, ta ở nơi này German literature is where I am Trời ở đâu, nhan sắc của ta ở đó! Nh ân Valentine's Day, bèn đi thêm vài đường. Sở dĩ Kiều Phong, bị bà vợ của Phó Bang Cái Bang, chơi cho đến nỗi thân tàn danh bại, chỉ là vì không chịu nhìn em 1 phát. Em, lúc đó là Đệ Nhất Mỹ Nhân, trong Đêm Hoa Đăng, tại Chợ Hoa Nguyễn Huệ Xề Gòn. Bất cứ người đàn ông nào, ghé Chợ Hoa, đều phải nhìn em 1 phát, đúng cái ý câu thơ, "Trời ở đâu, nhan sắc ta ở đó", hà hà! Chỉ có KP là đếch thèm nhìn, vì mải vui với bạn văn, mê "tản mạn bên ly cà phe"! Thơ của vị bằng hữu NTST này, với GCC, cũng tương tự.

Saigon ngày nào của GCC

Image
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Saigon 66 1963 Coup