Posts

Showing posts from November, 2018

Anna Akhmatova

Image
AA Complete Poems Note: Bài Tựa, là của dịch giả, Judith Hemschemeyer, quá đỗi thần sầu. Roberta Reeder, người biên tập và giới thiệu, còn là tảc giả 1 cuốn dầy cộm về AA Preface 1

Về hai Mùa Xuân Lớn và về những Skvorecky

Image
Quoc Tru Nguyen November 27 at 11:56 PM ·  Về hai Mùa Xuân Lớn và về những Skvorecky Milan Kundera 1 Vào Tháng Chín 1968, đang lúc quá đau thương vì cú Liên Xô xâm lăng Tiệp, tôi có vài ngày ở Paris; Josef và Zdena Skvorecky cũng có đó. Hình ảnh một anh chàng trai trẻ bỗng trở lại với tôi, cùng với giọng đầy gây gổ: -Mấy người đã chán chủ nghĩa xã hội chưa? Trong cùng những ngày như thế đó, chúng tôi tranh luận dài dài với một nhóm bạn bè người Pháp; họ, nhìn thấy hai Mùa Xuân, một của Paris, và một của Prague, những biến động có vẻ giống nhau, cùng sáng rỡ lên vì sự nổi dậy, phản kháng. Thật sung sướng nghe, nhưng mgộ nhận vẫn còn đầy Mai 68 của Paris là một cuộc bùng nổ không chờ đợi. Mùa Xuân Prague, là sự hoàn tất của một tiến trình dài, cắm rễ ở trong Khủng bố Staline của những năm đầu sau 1948. Mai 68 ở Paris, thoạt kỳ thuỷ của nó, là do đám trẻ khởi động, đẫm trong nó là chất trữ tình cách mạng. Mùa Xuân Prague được gợi hứng từ nỗi bi quan hậu c

To Death

Image
To Death  You will come in any case-so why not now? I am waiting for you-I can't stand much more, I've put out the light and opened the door For you, so simple and miraculous. So come in any form you please, Burst in as a gas shell Or, like a gangster, steal in with a length of pipe, Or poison me with typhus fumes. Or be that fairy tale you've dreamed up, So sickeningly familiar to everyone- In which I glimpse the top of a pale blue cap And the house attendant white with fear. Now it doesn't matter anymore. The Yenisey swirls, The North Star shines. And the final horror dims The blue luster of beloved eyes. August 19, 1939 Fountain House Akhmatova Gửi Thần Chết  Thế nào mi cũng tới, nếu thế, sao không, vào lúc này? Ta đang đợi mi, bởi là vì ta hết còn chịu đựng nổi Ta đã bật đèn, mở cửa cho mi Giản dị như thế, Phép lạ, cũng như thế! Vậy thì, hãy tới, trong bất cứ hình dạng nào, làm ơn. “Đùng” 1 phát, như nổ bình ga Hay, như tên găng

Portrait of a Dog

Image
Quoc Tru Nguyen November 28 at 3:35 PM · https://www.threepennyreview.com/samples/gluck_w19.html Portrait of a Dog My teacher was holding a brush but then I was holding a brush too— we were standing together watching the canvas out of the corners of which a turbulent darkness surged; in the center was ostensibly a portrait of a dog. The dog had a kind of forced quality; I could see that now. I have never been much good with living things. Brightness and darkness I do rather well with. I was very young. Many things had happened but nothing had happened repeatedly, which makes a difference. My teacher, who had spoken not a word, began to turn now to the other students. Sorry as I felt for myself at that moment, I felt sorrier for my teacher, who always wore the same clothes, and had no life or no apparent life, only a keen sense of what was alive on canvas. With my free hand, I touched his shoulder. Why, sir, I asked, have you no comment on the work