Posts

Showing posts from November, 2021

Tribute to Solz.

Image
  Tribute to Solz 1 [Tribute] 2 [Tribute_solz] 3 [Tribute1] 4 [Tribute 2] 5 [Tribute 3] 6 [Tribute 4] 7 [Tribute 5] 8 [Solz1] 9 [Solz 2] 10 [Solz 3]   Solzhenitsyn, Soviet dissident writer, dies at 89 Nhà văn Solz. qua đời, thọ 89 tuổi .... Alexander Solzhenitsyn, tác giả các cuốn ‘Bán đảo Gulag' (the Gulag Archipelago) và ‘Một ngày trong cuộc đời Ivan Denisovich’ (One Day In The Life Of Ivan Denisovich), đã trở về Nga năm 1994... BBC Thú thực Gấu không thể tưởng tượng mấy anh Yankee mũi tẹt làm cho Bi Bi Xèo ngu dốt đến mức như thế này! Quần đảo, Archipelago, biến thành Bán đảo, Peninsula! Chứng tỏ, mấy anh này không có một tí hiểu biết gì về bộ sách khổng lồ của Solz. Tất nhiên, chưa hề đọc, ngoài ra, còn mù tịt, về hệ thống t

Spleen: Paris Blues.

Image
  Spleen Tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ: Buồn! (1) Tờ Điểm Sách London, LRB, 21 Tháng Hai, 2013, có bài điểm mấy tác phẩm Baudelaire, mới được dịch qua tiếng Anh, thật tuyệt. Cái tít Spleen de Paris dịch qua tiếng Anh, thì lại biến thành Paris Blues. Trong bài viết, có tới...  ba bóng ma cùng nhập vào làm một, là Hamlet, Baudelaire, và...   Walter Benjamin [Benjamin was Baudelaire’s redemption twin, his semblable, his frère ], ấy là chưa nói tới Edgar Poe: his own doppelganger [con ma của 1 người đang còn sống!] của chính Baudelaire! Flairant dans tous les coins les hasards de la rime, Trébuchant sur les mots comme sur les pavés, Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés …. Fugit

An Old Tin Van Page

Image
  I