Posts

Showing posts from May, 2024

Akhmatova Remembering

Image
Bài Intro cho tập thơ - của D.M. Thomas - cho tập thơ Akhmatova do chính ông dịch, đọc, tới lắm. Sẽ post trên tinvan.limo. Tuy nhiên Judith, người bỏ ra 10 năm học tiếng Nga, để dịch thơ Akh tin rằng, phải là 1 nữ dịch giả, và là... tui! Robert Pinsky, dịch Akh, thú nhận, ảnh hưởng - mang nợ - Judith AKHMATOVA'S "SUMMER GARDEN" I want to return to that unique garden walled By the most magnificent ironwork in the world Where the statues remember me young and I remember Them the year they were underwater And in fragrant silence Under a royal colonnade of lindens I imagine the creaking of ships' masts and the swan Floats over the centuries admiring its flawless twin. Asleep there like the dead are hundreds of thousands Of footfalls of friends and enemies, enemies and friends The procession of those shades is endless From the granite urn to the doorway of the palace Where my white nights of those years whisper About some love grand and mysterious A

Võ Tướng Quân Về Trời

Image
Tháng Tư năm nay, Vẹm lôi trận ĐB, đánh bóng lại, thay vì ca ngợi đổi tên Sài Gòn thành Thành Hồ. Cùng lúc fb nhắc bài viết này. Võ tướng quân về Trời Đâu phải chỉ có tay TNS Mẽo nói về tài nướng quân của Giáp, mà tướng Mẽo, Westmoreland cũng cúi chào địch thủ: "Of course, he was a formidable adversary.... By his own admission, by early 1969, I think, he had lost, what, a half million soldiers? He reported this. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius..." William Childs Westmoreland Đúng rồi ông ta là 1 địch thủ khủng khiếp... Như chính ông ta thừa nhận, vào đầu năm 1969, ông ta nướng nửa triệu tên VC. Một cái sự coi mạng người rẻ như bèo như thế, có thể làm nên 1 địch thủ khủng khiếp, nhưng đéo phải 1 thiên tài quân sự! Hà, hà! Trong “Về những nhà thơ và những người khác”, “On poets and Others”, Paz dành hai bài, một cho Solz, và một cho Gulag. Bài “Gulag”, viết thêm, bổ túc cái nhìn trước. Trong bài này, Pa