Posts

Showing posts from May, 2021

Mác học

Image
  Mác học Kinh Nghiệm Nguyễn Đình Thi Hôm nay nhân loại nói chung một thứ tiếng Tư tưởng gia tân thế kỷ [thế kỷ 21]: Marx Tới Ga Phần Lan Hannah Arendt lên phim     Hannah Arendt lên phim      Mác Học Trong suốt quãng đời còn lại, Benjamin tự nhận hoặc một tay Cộng Sản, hoặc một bạn đồng hành. Chúng ta tự hỏi, cuộc tình giữa ông với chủ nghĩa Cộng Sản say đắm, sâu xa tới mức nào? Nhiều năm sau khi gặp gỡ Lacis, Benjamin có lẽ vẫn lập đi lập lại những ‘chân lý’ Mác xít, mà chẳng cần đọc Marx, thí dụ như "giai cấp trưởng giả… bị kết án phải suy sụp do những mâu thuẫn nội tại, và nó sẽ tiêu luôn theo với đà phát triển của những mâu thuẫn này". "Trưởng giả" là một từ nguyền rủa đối với ông, và nó có nghĩa là chạy theo vật chất, thờ ơ, ích kỷ, giả hình, và trên tất

Malaparte

Image
  Malaparte: The Skin Intro Dandy of the lowest depths   Tên du côn tuyệt vời. Malaparte: Đời và giai thoại, cuốn tiểu sử này được Goncourt, 2011. The Skin "Portrait of a Fascist dandy" Dandy of the lowest depths Curzio Malaparte and his gallery of horrors In The Skin the war is not yet over, but its conclusion is already decided. The bombs are still falling, but falling now on a different Europe. Yesterday no one had to ask who was the executioner and who the victim. Now, suddenly, good and evil have veiled their faces; the new world is still barely known … the person telling the tale is sure of only one thing: he is certain he can be certain of nothing. His ignorance becomes wisdom. —Milan Kundera  Malaparte enlarged the art of fiction in more perverse, inventive and darkly liberating ways than one would imagine poss