Tsvetaeva
from In Memory of Marina Tsvetaeva

It's as hard to imagine
you don't exist
as to imagine you a miser-millionaire
among starving sisters.

What can I do for you? Say.
There's a quiet reproach
in the way
you've gone your way.

Losses are riddles. In vain
I try to find
an answer.
Death has no outline.

Half-words, tongue-slips, delusion -
and only
faith in resurrection
by way of direction.

Winter makes a splendid memorial:
a glimpse of twilight,
add currants, pour on wine
- and there's your remembrance meal!

An apple tree in a drift, the town
wrapped in snow,
seemed all year long
to be your grave, your headstone.

Pasternak

Từ Tưởng Niệm Marina Tsvetaeva 
Thật khó mà tưởng tượng
Em không có ở trên cõi đời này
Cũng khó, thật khó mà nghĩ
Em là một tỉ phú khốn khổ
Giữa mấy chị em chết đói

Anh làm gì được cho Em? Hãy nói
Có tí bùi ngùi, nếu không muốn nói, trách móc nhẹ, thầm lặng
Về cái cách Em chơi, đời của Em

Những kẻ thua thiệt thì giống như là những thai đố
Thật vô ích
Khi anh cố tìm câu trả lời.
Cái chết quả đúng là không có phác thảo

Ấp úng, lỡ lời, ảo tưởng –
Và chỉ có niềm tin vào sự tái sinh
Bằng đường lối chỉ đạo

Mùa đông tạo tưởng nhớ tuyệt vời: Một thoáng chạng vạng
Cộng thêm vài trái nho, rót ly hồng đào
Vậy là có bữa tưởng nhớ dành cho Em!

Một cây táo bồng bềnh
Thành phố trùm tuyết
Năm dài tháng đợi
Mộ của Em, bia của Em

Đối diện Thượng Đế
Em tới với Người, từ đất
Đâu có khác, trước đó,
Những ngày của Em đã tới ngày chót


 Comments

  1. blog cho phép đặt "label" đấy: đó là một cách rất tốt để nhóm các bài khác nhau vào một chủ đề

    ví dụ bài này, đặt cho nó label "tsvetaeva", về sau các bài khác có liên quan cũng cho vào cùng label, sẽ rất dễ tìm, vì chỉ cần bấm vào label ấy là tất cả các bài cùng hiện ra

    cùng một bài có thể đặt nhiều label, chẳng hạn bài này có thể vừa là "tsvetaeva" lại vừa là "poetry" lại là luôn "russian poetry" hoặc vẫn có thể thêm "nha-tho-tu-sat"

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư