Bad Gấu

https://www.facebook.com/quoc.t.nguyen.1/posts/10207450076286533Không phải anh Gấu bad, nhưng anh sống thật với lòng mình quá, nghĩ gì là nói liền . Và cái tài liên tưởng thì khỏi nói .

 • K.
  Tks
  NQT

  10 Comments


  Hồ Việt Nguyễn
  Có phải " tri kỷ tri bỉ " là đây ?😛
  1

  • Reply
  • 1y
  • Edited
  Khanh Huynh
  Chỉ một viên đạn thôi mà trúng hai ba chim.
  2

  • Reply
  • 1y

  Quoc Tru Nguyen
  Tks U know Me well
  1

  • Reply
  • 1y

 • Khanh Huynh
  Quoc Tru Nguyen cảm ơn bác. Bác cháu mình cùng cười nhau là vui rồi.

  • Reply
  • 1y

 • Quoc Tru Nguyen
  Bạn của tôi, bây giờ toàn Huệ không à: Vị O -Lan Nguyễn ở Montreal, K - Dang Le Khanh, chủ nhân trang art2all - Ho Viet Nguyễn - LHN -
  2

  • Reply
  • 1y

 • Khanh Huynh
  Quoc Tru Nguyen. Thiếu một vị : DV
  1

  • Reply
  • 1y

 • Quoc Tru Nguyen
  Yes, but he is me, in a way!
  2

  • Reply
  • 1y

 • Quoc Tru Nguyen
  DV là con trai xứ Huế. Gấu, 1 cách nào đó, là 1 thứ "con rể"!
  1


 • Hồ Việt Nguyễn
  Ngũ Huệ mai phục bác Gấu nhà văn..🤪🤪..Mần răng chịu cho thấu..hic..hic..
   
  ****
   
   
  And it is enough for the poet to be the guilty conscience of his time.
  St.-John Perse
  Câu tiếng Tây:
  Saint-John Perse : «C’est assez pour le poète d’être la mauvaise conscience de son temps».
  Bi giờ, vấn đề là, ở đâu ra cái từ "bad faith", của Thầy K.
  Người đầu tiên sử dụng từ "mauvaise conscience", là Perse, trong Diễn Văn Nobel.
  Chưa chắc.
  Nietzsche là người đầu tiên sử dụng từ này, theo Gấu, nhân có lần truy tìm nguồn gốc của nó.
  Pix: Một trang bản thảo, hồi ở Trại Tị Nạn Thái Lan.
  Btw, cái từ "ngụy tín", bữa trước có gặp, trên fb của Thầy K. Thầy nhắc tới nó - "tín", "foi", lộn với từ "fois". Gấu sửa giùm, tình cờ đọc lại, Thầy có sửa, nhưng quên cám ơn Gấu, chán thế!
  Thầy dịch từ "mauvaise foi", dịch qua tiếng Anh "bad faith".
  Hóa ra ở Trại Tị Nạn, Gấu viết nhật ký bằng tiếng Tây, và dùng từ "mauvaise conscience"!
  Chỉ còn thua bạn Khờ, và "bạn của bạn Khờ", 1... tí: viết tiểu thuyết bằng tiếng Tây.
  Ngay hồi ở Trại tị nạn Thái Lan, Gấu đã khốn khổ khốn nạn với Cái Ác Bắc Kít rồi!
  Vào giây 0:11, dù không có nhà văn Nguyễn Quốc Trụ, đoàn biểu tình vẫn hô to “không thích talawas” rất là rõ.
  Đỗ Kh.
   
  Ai dịch thơ Anna Akhmatova bảnh nhất?
  Trên tờ NYRB có 1 bài, coi D.M. Thomas dịch tới nhất. Tuy nhiên bạn Ka Hát, đọc những bản dịch của Judith, nghĩ, hay hơn, tuy không biết, đúng hơn, hay không. Bản tiếng Anh của 1 dịch giả, giới thiệu của vị chủ nhân Blog, Gấu đang nhắc tới, và làm link, thú nhận do không biết tiếng Nga, cũng phán như thế:
  This is a literal translation by Peter France, which may be plain, but sticks in the head I think, and the heart, gloomy as it is.
  Chưa kể tới Lyn Coffin, và một số dịch giả khác.
  Có 1 bài viết của bạn của Brodsky, tác giả cuốn "From Russia With Love", 1 thứ "tạp ghi" về bạn của ông, có cái tit cũng thú, "Tiếng Nga có dịch được không", tư từ tính.
  Bản dịch của Gấu, hay, đúng hơn, cách Gấu dịch thơ mũi lõ, trước đây, khiến K bực lắm. Mi không thèm chú ý đến nguyên tác.
  Nhưng mới đây, lại khen, có 1 cái gì đó, không ai làm được, trong cách mi dịch.
  Đúng như thế. Cách Gấu dịch, là phá huỷ bài thơ. Cái có được chưa chắc đã hay, đã đúng hơn nguyên tác, nhưng với riêng Gấu, có lẽ nó là "cái bóng" của bài thơ.
  Nhiều tác giả cũng thử cách của Gấu rồi. Lowell dịch Pasternak. Seidel dịch Apollinaire, Pound dịch thơ Tầu...
  ***
  Apparently Akhmatova is very difficult to translate. Not speaking Russian, I can’t judge. D.M. Thomas has made some beautiful translations, whether they are faithful or not. This is a literal translation by Peter France, which may be plain, but sticks in the head I think, and the heart, gloomy as it is.
  ***
  Memory of sun seeps from the heart.
  Grass grows yellower.
  Faintly if at all the early snowflakes
  Hover, hover.
  Water becoming ice is slowing in
  The narrow channels.
  Nothing at all will happen here again,
  Will ever happen.
  Against the sky the willow spreads a fan
  The silk’s torn off.
  Maybe it’s better I did not become
  Your wife.
  Memory of sun seeps from the heart.
  What is it? — Dark?
  Perhaps! Winter will have occupied us
  In the night.
  1911, Kiev
  Trans. D.M. Thomas
   
  Bản tiếng Mít của Gấu
   
  Kỷ niệm mặt trời nhỉ qua tim
   
  Cỏ vàng hơn
  Vài bông tuyết sớm bay trong gió
  Chút chút, vừa đủ
  Dòng Hương hẹp, ỳ ra
  Nước lạnh như đóng băng
  Chẳng có gì xẩy ra ở đây nữa
  Sẽ chẳng bao giờ
  Liễu trải dài
  Chống lại bầu trời trống rỗng
  Có lẽ ta chẳng nên kết bạn fb với mi
  Kỷ niệm mặt trời rỉ rả qua tim
  Cái gì vậy? Bóng tối ư?
  Có thể...
  Đêm chiếm giữ đôi ta
  Chiếm giữ Huế
  Hồ Việt Nguyễn
  Câu :" có lẽ ta chẳng nên kết bạn fb với mi.." dịch hay nhất..🤪
  Tks
   
  Re: Trước đây chưa từng có, không ai làm được...
  Câu khen chí tình của K.
  Mấy vị nữ lưu, toàn O Huệ, người nào cũng rành Gấu hơn cả Gấu.
  Quái đản thực.
  O. phán chẳng ghê sao:
  Chưa có 1 tên Bắc Kỳ nào thù Bắc Kỳ như mi!
  Câu tiếp còn đáng sợ hơn:
  Chồng ta Bắc Kỳ!
  Ôi chao sao mà thê lương đến như thế, hử Gấu?
   
  Re: Phá huỷ bài thơ & cái bóng của nó.
  Trong ý này, ẩn tàng câu của Marina Tsvetaea: Đọc là đồng lõa với sáng tạo, Brodsky trích, trong bài vinh danh "nữ sư phu" của ông, "A poet and Prose":
  "Reading is complicity in the creative process: Đọc là đồng lõa trong tiến trình sáng tạo".
   
  Áp dụng vô dịch thơ, theo kiểu THNM quá tuyệt.

   
   
  ‘Memory of sun fades in the heart’
  Memory of sun fades in the heart.
  Grass is less green.
  Early snowflakes are fanned by the wind
  Almost unseen.
  Narrow canals now flow less freely –
  Water thickens.
  Oh nothing will ever happen here –
  Nothing, ever!
  On the empty sky a willow spreads
  A fretted fan.
  Maybe it’s better I did not become
  Your wife.
  Memory of sun fades in the heart.
  What then? The gloom?
  Perhaps! In the space of just one night
  Winter can come.
  Transl. Peter France
   
  One of Akhmatova’s earlier poems, one showing she was predisposed to gloominess even before the disasters that overtook her, the bourgeois class she belonged to and Russia as a whole. This poem evokes the point in the year (which is about now) when we become inured to the cold and darkness, and, giving up on the joys of summer, resign ourselves to winter. Of course it evokes much more than that – alluding to a point in the poet’s life at which such joy has become impossible (this is also alluded to in another Akhmatova poem I blogged about).
  Apparently Akhmatova is very difficult to translate. Not speaking Russian, I can’t judge. D.M. Thomas has made some beautiful translations, whether they are faithful or not. This is a literal translation by Peter France, which may be plain, but sticks in the head I think, and the heart, gloomy as it is.
  Next post, I’ll try and put something a bit cheerier up. No promises though.
   
   
  [from "Evening"]
   
  Kỷ niệm mặt trời nhỉ qua tim
   
  Cỏ vàng hơn
  Vài bông tuyết sớm bay trong gió
  Chút chút, vừa đủ
  Dòng Hương hẹp, ỳ ra
  Nước lạnh như đóng băng
  Chẳng có gì xẩy ra ở đây nữa
  Sẽ chẳng bao giờ
  Liễu trải dài
  Chống lại bầu trời trống rỗng
  Có lẽ ta chẳng nên kết bạn fb với mi
  Kỷ niệm mặt trời rỉ rả qua tim
  Cái gì vậy? Bóng tối ư?
  Có thể...
  Đêm chiếm giữ đôi ta
  Chiếm giữ Huế
   
  The heart's memory of the sun grows faint. 
   
  The grass is yellower.
  A few early snowflakes blow in the wind,
  Barely, barely.
  The narrow canals have stopped flowing-
  The water is chilling.
  Nothing will ever happen here-
  Oh, never!
  The willow spreads its transparent fan
  Against the empty sky.
  Perhaps I should not have become
  Your wife.
  The heart's memory of the sun grows faint.
  What's this? Darkness?
  It could be! ... One night brings winter's first
  Hard freeze.
  January 30, 1911
  Kiev 
   
  The door is half open,
  The lindens smell sweet ...
  On the table, forgotten,
  A riding crop and a glove.
  The yellow circle of the lamp ...
  I'm listening to rustlings.
  Why did you go?
  I don't understand ...
  Tomorrow morning will be
  Joyful and bright.
  This life is beautiful,
  Heart, just be wise.
  You are completely exhausted.
  Your beating is fainter, more muffled ...
  You know, I read somewhere
  That souls are immortal.
  February 17, 1911
  Tsarskoye Selo
  Anna
  Trans Judith
   
  ****
   
  Memory of sun seeps from the heart.
  Grass grows yellower.
  Faintly if at all the early snowflakes
  Hover, hover.
  Water becoming ice is slowing in
  The narrow channels.
  Nothing at all will happen here again,
  Will ever happen.
  Against the sky the willow spreads a fan
  The silk's torn off:
  Maybe it's better I did not become
  Your wife.
  Memory of sun seeps from the heart.
  What is it? - Dark?
  Perhaps! Winter will have occupied us
  In the night.
  1911, Kiev
   
  The door is half open,
  The sweet smell of limes ...
  On the table, forgotten,
  A whip and a glove.
  The lamp's yellow glow ...
  Things rustle all round.
  Why did you go?
  I don't understand.
  More clearly I'll see
  Tomorrow with fresh eyes
  That life is beautiful.
  Heart, just be wise.
  You're completely worn out-
  Beating sluggishly ...
  You know, I read somewhere
  That souls do not die.
  17 February 1911, Tsarskoye Selo
  Trans. D.M. Thomas
   
   
  You know, I read somewhere
  That souls do not die.
  Gấu nghe, chúng nói
  Tình của đôi ta
  Thì bất tử!
   
   https://www.facebook.com/quoc.t.nguyen.1/posts/10208940488905917

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư