Phan Huyền Thư

 Phan Huyền Thư
"Viết là nỗi sống buồn của tôi"

"With the voice of a bird I cry out for love"

Tới tận cùng tình yêu 

pht

Ở đâu có bi kịch, ở đó có thi sĩ.


Tháng Tám

Đàn thích tự làm ra

mùa. Tôi

tdưng huyết áp tụt. Tự dưng

nhịp tim lạc. Tôi

bỗng nhiên lạnh

toàn phần. Vùng áp thấp

muốn làm cách mạng. Muốn

lật đổ chính chuyên. Muốn

tranh vợ cướp chồng. Muốn

giật bồ thông dâm. Muốn

đặt bom tượng đài. Muốn

gia nhập làng chơi. Muốn

tham gia hành trình văn hoá. Muốn

líu lo diễn thuyết về mình trong cuộc họp. Muốn

dậu đổ bìm leo. Muốn

nước cao hơn thuyền. Muốn

cơn bão số 3 đi qua đảo Hải Nam. Muốn

cơn bão số 4 đừng đổ bộ vào Hồng công. Muốn

say trong mưa. Muốn yêu

ngưi độc. Muốn

cấm khẩu. Muốn

bất tỉnh.Muốn

đặt bùa . Muốn 

.

 
Phan Huyền Thư


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư