You invented me

Có hay không một quán cà phê có mặt bàn sơn màu đo đỏ
Nằm kề bên tiệm sách anh quen ?
Trời chưa qua mùa đông nên đường chưa trắng tuyết mềm
Anh sẽ ngồi xuống, hớp một ngụm cà phê
Và đọc vài trang trong chồng sách mới
K
 
 
Weil phán: Tình bạn là 1 phép lạ!
Quả thế!
Bạn thực trên không gian ảo là "phép lạ của phép lạ"!
Mi phịa ra ta!

 


You invented me. There is no such earthly being,
Such an earthly being there could never be.
A doctor cannot cure, a poet cannot comfort —
A shadowy apparition haunts you night and day.
We met in an unbelievable year,
When the world's strength was at an ebb,
Everything was in mourning, everything withered by adversity,
And only the graves were fresh.
Without streetlights, the Neva's waves were black as pitch,
Thick night enclosed me like a wall ...
That's when my voice called out to you!
Why it did — I still don't understand.
And you came to me, as if guided by a star
That tragic autumn, stepping
Into that irrevocably ruined house,
From whence had flown a flock of burnt verse.
August 18, 1956
Starky
Trans. Judith
 
 
Mi phịa ra ta.
You invented me
 
Làm gì có 1 cô gái Huế như thế hiện hữu ở trên cõi đời này.
Vả chăng, ta bình thường, rất đỗi bình thường.
Khi Mậu Thân xẩy ra, ta chưa ra đời.
Vả chăng, chẳng thi sĩ nào an ủi, làm hết cơn khát của ta
Chẳng y sĩ nào chữa lành cơn bịnh
Một bóng ma xuất hiện - là mi đó tên GCC - ám ảnh ta, ngày đêm
Mi và ta gặp gỡ đúng vào năm không thể tin nổi
Khi cạn láng đời
Tang tóc, sợ hãi
Chỉ những nấm mồ là còn mới tinh!
Ánh sáng lịm dần
Sông Hương, 1 vùng tối đen, loang rộng mãi ra
Đêm câm nín xiết dần ta và mi như những bức tường
Chính vào lúc đó, ta réo tên mi!
Điều ta làm đó, ta chẳng thể hiểu!
Và, như được 1 vì sao dẫn đường
Mùa Thu Bi Đát đó,
Như 1 tấm thảm
Dẫn vô căn nhà
Đời đời điêu tàn, hoang phế
Từ đó, những câu thơ của ta
Như 1 đàn chim lửa,
Bay ra
 
 
 
 
 

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư