Đài Sử đọc thơ NQT
Tks All of U There.

NQT


Wednesday, September 19, 2018

Đài Sử đọc thơ

nhà thơ Đài Sử đọc một bài thơ 
của nhà văn Nguyễn Quốc Trụ

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Raymond Chandler by Oates