Legend
Legend

Cain and Abel came upon each other after Abel's death. They were walking through the desert, and they recognized each other from afar, since both men were very tall. The two brothers sat on the ground, made a fire, and ate. They sat silently, as weary people do when dusk begins to fall. In the sky, a star glimmered, though it had not yet been given a name. In the light of the fire, Cain
saw that Abel's forehead bore the mark of the stone, and he dropped the bread he was about to carry to his mouth and asked his brother to forgive him. 


"Was it you that killed me, or did I kill you?" Abel answered.
"I don't remember anymore; here we are, together, like before." .
"Now I know that you have truly forgiven me," Cain said,
"because forgetting is forgiving. I, too, will try to forget."
"Yes," said Abel slowly. "So long as remorse lasts, guilt lasts." 
Giai thoại

Cain và Abel tới gặp nhau, sau cái chết của Abel. Cả hai đi bộ qua sa mạc và họ, từ xa đã nhận ra nhau, do cả hai đều rất cao. Hai anh em ngồi trên đất, nổi lửa, và ăn. Cả hai ngồi lặng, ra vẻ ưu tư, như những con người thường vậy, khi trời chập choạng tối. Trên trời, một vì sao  lấp lánh. Trong ánh lửa, Cain nhìn trán Abel có vết bầm, và anh bỏ miếng bánh tính đưa vô miệng xuống, và nói, em hãy tha thứ cho anh
Nhưng mà, anh giết em, hay là em giết anh?
Anh cũng không nhớ, nhưng bây giờ, anh em cùng ngồi đây, như trước đây.
Như vậy là em đã thực tình tha thứ cho anh, Cain nói, và bởi vì quên là tha, anh, cũng vậy, sẽ cố quên.
Đúng như thế, thằng em Ngụy nói với ông anh Bắc Kít, một khi còn hối hận dài dài, là tội lỗi còn hoài!Note: Đồ lạc xoong, nhưng quả là Gấu chưa từng nhìn thấy cuốn này, và cứ nghĩ, nó là 1 thứ báo cáo. Hóa ra là truyện ngắn.

Bạn có thể đọc "giai thoại" trên đây, theo kiểu THNM - tẩu hoả nhập ma - như Gấu thường đọc, khi so với thực tại, 1 ông VC già như Nguyên Ngọc, hay trẻ, như Bảo Ninh, tác giả Nỗi Buồn Chiến Tranh, Yankee mũi tẹt, cởi bỏ mặt nạ, nhận mặt nhau, với 1 anh Yankee mũi lõ, cựu chiến binh Huê Kỳ, và coi đây là hồn ma 1 tên Ngụy, Abel, Nam Kít, gặp thằng anh ruột Bắc Kít đã làm thịt nó, Cain!


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư