DLV

Tuyệt tác của Đỗ Long Vân, cùng với Vô Kỵ Giữa Chúng Ta. Bản văn này, đúng là tuyệt bản, may nhờ bạn Nguyễn Tân Văn mà có lại. Lần ông cụ đau nặng, anh vội trở về Sài Gòn, và trong khi săn sóc ông cụ, lục lọi mấy ngăn tủ, kiếm thấy số Nhã Tập, số đầu tiên của Tập San Văn Chương, trong còn bài độc nhất của DVL, là nguyên vẹn.
Độc giả biết đến DVL là từ Truyện Kiều ABC. Gấu nhờ đọc nó, lần đi cùng với Joseph Huỳnh Văn tới Đài Phát Tín Quân Đội, ở Phú Lâm, mà viết được bài viết về Bếp Lửa của TTT, chi tiết này, đã kể, như là nén hương tưởng niệm Đỗ Long Vân, trong 1 bài viết đăng trên Văn Học của NMG, khi nghe tin anh mất.


*


*

*

*

*

*

*

*

*

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư