Tiền của Xịa

Tiền của Xịa

Gấu nhớ là, khi mới ra ngoài này, lần đầu tiên được một người quen cho biết, với vẻ mừng rỡ, anh đã được ghi tên vô văn học sử, rồi đưa cho coi cuốn Tổng Quan Văn Học của Võ Phiến, trong có nhắc tới Gấu. Đọc, thấy ông viết, “Tập sách này được hoàn tất là do sự giúp đỡ tài chánh của Uỷ ban Nghiên cứu Khoa học…" Gấu mừng quá, như vậy là hải ngoại đã có một cơ sở văn hóa Mạnh Thường Quân rồi.
Hóa ra không phải. Đây là tên một cơ quan của Mẽo.
Sau cứ nghĩ mãi về vụ, tại sao ông VP không dám nói huỵch toẹt, Mẽo cho tao tiền viết?
Chỉ một tí ti hỏng đó, mà hỏng cả đại cuộc!
Từ chỉ một tí ti “hỏng” đó, mà Brodsky phán: Mỹ là mẹ đạo hạnh!
*
Người tố Sáng Tạo lấy tiền của Xịa, là thi sĩ Nguyên Sa. Bạch hoá là đúng, là tự nhiên, nhưng bạch hoá do thù oán, do nghỉ chơi với nhau, bèn tố cáo nhau, thì không tự nhiên.
Mẽo đưa tiền cho Mai Thảo, như sau này chúng ta biết. Giá mà ông lo tờ báo, thì thật tuyệt, nhưng ông lo bao gái nhiều hơn lo làm báo. Thành thử báo chết.
Người đích thân cầm tiền của Xịa, chứ không phải Mẽo chung chung, để làm việc thiện, giải phóng đất nước Tây Tạng, là Đức Phật Sống Dalai Lama.
Trên Người Nữu Ước có một bài, lâu rồi, về vụ này. Gấu kiếm không thấy, trong ‘thư viện riêng’, nhưng lại kiếm thấy bài của tay Jonathan Mirsky, trên NYRB, 10 June, 1999: Đức Phật Sống Dalai Lama nói về sự kế vị, và về CIA.
Tên của Ngài có trong payroll của Xịa. Mỗi tháng Xịa chi cho Ngài 15.000 đô Mẽo, tới cuối 1974 thì ngưng.
Tác giả bài viết hỏi Phật Sống, lấy tiền của Xịa như vậy có hại không [Was the CIA connection a harmful one?]. Ngài nói, làm sao không [Yes, that is true]. "Một khi Mẽo đổi chính sách đối với Trung Quốc, là họ chấm dứt chi tiền".
Đúng y chang chính sách của Mẽo tại Việt Nam. Một khi Mẽo nói chuyện với TQ, là họ bỏ VN. Lúc đó, Israel đang rất cần viện trợ.
Mới đây thôi, đọc báo trong nước, cũng nói chuyện Mẽo bật đèn xanh cho VC Miền Bắc lấy Miền Nam, trong cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh, giữa Kissinger và Mao [Trên NYRB có bài viết rõ về vụ này].
Giả như chưa có cái vụ đi đêm đó, chưa chắc Mỹ dám bỏ Miền Nam.
Thảm thật.
Đức Phật Sống nói tiếp, Ngài rất biết ơn Xịa. Không có họ là Ngài không thể nào ra hải ngoại được.
Tuy nhiên vụ Ngài vượt thoát, không phải do Xịa tổ chức, như tác giả bài báo cho biết. Hoàn toàn do kháng chiến Tây Tạng.
*
Người đầu têu cái vụ lập ra cả một policy lấy tiền Mẽo để viết văn chống Cộng, theo kiểu Mai Thảo, Võ Phiến, và trên toàn thế giới, là... Koestler.
Milosz có một entry, trong cuốn ABC của ông, về đòn Mộ Dung Cô Tô áp dụng vào thực tế Âu Châu thời kỳ mê phải bả CS sau Cuộc Chiến Lớn, Tin Văn sẽ giới thiệu, khi có thì giờ!
Tuy nhiên, bảnh nhất, là tờ HL, vừa lấy tiền của VC, vừa của Xịa. Thế mới ghê! (1)
(1) Tiền của VC, là danh sách độc giả báo dài hạn, của đám bỏ chạy biếu KT, làm vốn lận lưng. Tiền của Xịa, theo một bạn văn rất đáng tin cậy của Gấu, là hai ngàn Mẽo, đưa cho NT, khi mới ra lò.
Note: Không phải hai ngàn, mà hơn. Hai ngàn, là cho tờ TC, nhưng đám này lắc đầu, theo như NTV, sau khi hỏi TDT, cho biết.
Lúc đó, VC quá cần một tờ báo hải ngoại, do một tên Ngụy chính cống Bà Lang Trọc đứng mũi chịu sào. Được anh lính khùng KT, mừng quá. Ông này, hồi chiến tranh, đói quá, đầu quân, "làm lính mà thôi", chắc bị mấy tay sĩ quan VNCH đì quá, thế là thù còn hơn thù VC, lại thêm i tờ rít, thuộc loại vô danh, bỗng chốc nổi như cồn, "vượt giai đoạn, vuợt thời của mình, bắt tay với VC, giao lưu hòa giải, xoá bỏ hận thù..." Tuyệt!
Chẳng thế VL từng gọi KT là Tân Xuân Tóc Đỏ của thời đại! (1)
(1) Vui thôi mà! NQT
Note: GCC hoi Le Bi, anh cho biet, khong co vu HL lay tien cua Meo.
NQT
Cái vụ lấy tiền của Xịa của tờ HL, theo như Gấu biết, chắc là có thiệt.
Gấu biết, qua Nguyễn Mộng Giác. NMG biết, qua Nhật Tiến. Mẽo đưa tiền cho HL, qua trung gian Nhật Tiến. Nhưng sau đó, họ muốn kiểm chứng, và cho 1 nhân viên đi Việt Nam. Đấng này bị Vẹm tóm, bèn dọa vặt mẹ vài cái răng, thế là bèn khui hết.
Chính vì thế, khi Nhật Tiến về trong nước làm tuyển tập Quê Mình, Quê Người, chung với ông em là Nhật Tuấn, bị Vẹm nắn gân, sợ quá, hết dám về nữa!
Hà, hà!
NQT

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư