100 Poems_100 Poets


ONE HUNDRED POETS, ONE POEM EACH

22. Fun'ya no Yasuhide 

In autumn the wind has only to blow
for leaves and grasses to perish.
That must be why the characters
'mountain' and 'wind'
together mean 'gale'. 

 23. Oe no Chisato
 
Thoughts of a thousand things
fill me with melancholy
as I gaze upon the moon,
but autumn's dejection
comes not to me alone. 


 
Note: Entry nay, la de chao mung, va danh rieng cho hai ban Khanh Huynh & The Gardener
Take Care Both.
NQT with Lien Hoang Nguyen

22

Vào mùa thu gió chỉ làm có mỗi 1 việc, là thổi lá và cỏ, cho đến khi chúng tàn lụi đi
Chính là vì thế mà cái từ “núi” và “gió” đứng kế bên nhau, thì nó bèn ra cái nghĩa “1 cú gió” (gale, cơn gió mạnh)

23.

Nghĩ loạn cào cào làm Gấu buồn ơi là buồn
Thằng chả bèn ngước mắt nhìn trăng
Nhưng đâu phải mình thằng khốn buồn chán Mùa Thu,
Độc đó, nhưng cũng đẹp ơi là đẹp!
Bài thơ 22 là 1 trò chơi chữ, chỉ hai đấng rành chữ Tầu mới cảm nhận được cái vẻ đẹp mà đám ngoại đạo đành chỉ “chiêm ngưỡng và kính trọng”.
.


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư