Book ShopCuốn này mua, tính làm mồi, để viết 1 cái truyện vừa, chừng 100 trang, như nó, về số trang, và như nó, qua câu phán: Một thành phố mà thiếu 1 tiệm sách thì chẳng bao giờ là 1 thành phố thèm 1 tiệm sách. Dịch thoáng câu tiếng Anh, A town that lacks a bookshop isn’t always a town that wants one: Một thành phố thiếu 1 tiệm sách thì luôn luôn chẳng là 1 thành phố muốn có 1 tiệm sách.

Comments
 
Ngô Nhật Đăng Bìa sách đẹp quá.
Manage
LikeShow more reactions
Reply7w
Lien Hoang Nguyen Bác viết đi bác ơi ♥️
Manage
LikeShow more reactions
Reply7w
LikeShow more reactions
Reply7w
Khanh Huynh Khi ra mắt sách, cho em hay...
Manage
LikeShow more reactions
Reply7w

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư