Scan

Note: FB trục trặc, có vẻ như OK, now.
Báo cáo.
Gấu mới đi bịnh viện scan cái đầu, truy tìm, đúng hơn, định vị, localiser, cái miểng mìn claymore, được VC cài vô, từ năm 1965, khi hưởng hai trái, được bạn của Đào Hiếu, me xừ viết Lạc Đường, hay đám VC nằm vùng, đặc công, biệt động thành… ban cho, tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, bờ sông Sài Gòn.
Gấu thực sự không hề biết đến "miểng vụn lịch sử" này, chỉ đến khi làm test, để có cái máy trợ thính, cách đây cũng vài năm rồi, khi tai càng ngày càng lãng đãng.
Bịnh viện khám phá ra nó, nhưng cho biết, nằm vùng ngoài, không phạm vô não, không sao.

Lần này, check lại!

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư