The Way We WereThe Way We Were
[A song]

 
Cảnh đời ta sống
Kỷ niệm như những góc hồn ta
Mầu sương ẩm đục
Một thời chúng ta đã sống
Những nụ cười, đâu đó, mỗi chỗ mỗi chút
Chúng ta bỏ lại phía sau.
Những nụ cuời chúng ta cho nhau
Của một cảnh đời chúng ta đã sống.
Chẳng lẽ chỉ vậy sao, giản dị đến thế?
Hay là thời gian đã viết lại từng dòng?
Nếu chúng ta có một dịp may để làm lại tất cả,
Liệu chúng ta làm lại chăng, có dám làm lại chăng?
Kỷ niệm sẽ đẹp hoài
Và sẽ giản đơn, khi nhớ lại.
Nhưng chúng ta giản đơn chọn sự lãng quên.
Nó vẫn là tiếng cười chúng ta sẽ nhớ
Bất cứ lúc nào chúng ta vọng về
Cảnh đời chúng ta đã sống.
NQT
Panat Nikhom, Thái Lan, 17 Tháng 10, 1993
Nhờ internet Gấu kiếm thấy nó:
 


The Way We Were

Barbra Streisand

Memories light the corners of my mind
Misty water-colored memories of the way we were
Scattered pictures of the smiles we left behind
Smiles we gave to one another for the way we were
Can it be that it was all so simple then
Or has time rewritten every line
If we had the chance to do it all again
Tell me, would we?
Could we?
Memories may…


https://www.youtube.com/watch?v=KSA4bEcNUjU


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư