SCHOOL FOR DARK THOUGHTS


Nguyễn Quốc Trụ
THƠ MỖI NGÀY
CHARLES SIMIC
 


 
SCHOOL FOR
DARK THOUGHTS


At daybreak,
Little one,
I can feel the immense weight
Of the books you carry.

Anonymous one,
I can hardly make you out
In that large crowd
On the frozen playground.

Simple one,
There are rulers and sponges
Along the whitewashed walls
Of the empty classroom.

There are windows
And blackboards,
One can only see through
With eyes closed.
Charles SimicNHÀ TRƯỜNG CHO NHỮNG Ý NGHĨ U ÁM

Bình minh,
Hỡi chú nhỏ
Gấu có thể cảm thấy sức nặng chình trịch của những cuốn sách
mà chú khệ nệ ôm theo

Nè, người vô danh,
Gấu thật khó lọc mi ra
Giữa đám đông
Trên sân chơi đóng băng

Người đơn giản kia,
Có những cây thước và những miếng bọt biển
Dọc theo những bức tuờng vôi trắng
Của cái lớp học trống trơn.

Có những cửa sổ
Và những bảng đen
Bạn chỉ có thể nhìn qua
Mắt nhắm tịt


Nguyễn Quốc Trụ dịch

 
(Nguồn : Tin Văn

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư