FOUR A.M.Bốn giờ sáng

Giờ hổng, không trần thế
Con tầu lắc lư của cái trống rỗng

“Patron saint” của những hành tinh chết
Và những không gian rộng lớn, ngỗ nghịch lùi dần vào trong cõi sương mù

Chuỗi sao tan hoang, gẫy đổ, đứt đoạn:
Chẳng mấy chốc chúng bèn tắt lịm

Chùm phòng giam, nhà tù băng giá gắn khằn
Căn nhà được băng giá dựng lên, được khói đóng dấu

Giờ, chẳng cái gì sinh ra cái gì
Giờ cống rãnh tiêu thoát và lò cừ nung nấu

Những cái bóng dán mắt vào màn ảnh trống trơn
Mặt trăng lờ lững trong ao tro than

Giờ nôn mửa ở cái tuổi nằm giữa cuộc đời
Giờ, mặt của nó thì ở trong bàn tay của nó
Giờ đếch có ai muốn thức dậy

Giờ khinh miệt
Giờ, địa ngục nhất trong tất cả những giờ khác
Giờ, thê lương, tàn khốc nhất

Hãy để năm giờ sáng đến đây
Đem theo với nó những miếng băng cứu thương làm bằng ánh sáng

Một cái phao nổi cứu người giữa con nước động nhồi
Một tấm ván vỡ đầu tiên của bình minh

‎Mar‎ ‎29 at ‎2‎:‎42‎ ‎AM

K gởi anh bài của Szym vì có sự giống nhau về nội dung cũng như hình thức . Cả hai đều thao thức lúc 4 giờ sáng và đều mong 5 giờ sáng tới để cứu rỗi .

Four A.M.

The hour between night and day.
The hour between toss and turn.
The hour of thirty-year-olds.
The hour swept clean for rooster’s crowing.
The hour when the earth takes back its warm embrace.
The hour of cool drafts from extinguished stars.
The hour of do-we-vanish-too-without-a-trace.
Empty hour.
Hollow. Vain.
Rock bottom of all the other hours.
No one feels fine at four a.m.
If ants feel fine at four a.m.,
we’re happy for the ants. And let five a.m. come
if we’ve got to go on living.

— Wislawa Szymborska (trans. Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh)
-from Poems: New and Collected 1957- 1997

FOUR IN THE MORNING

 https://www.poetrysociety.org/psa/poetry/poetry_in_motion/atlas/portland/fou_in_the_mor/

Wislawa Szymborska

The hour from night to day.
The hour from side to side.
The hour for those past thirty.

The hour swept clean to the crowing of cocks.
The hour when earth betrays us.
The hour when wind blows from extinguished stars.
The hour of and-what-if-nothing-remains-after-us.

The hollow hour.
Blank, empty.
The very pit of all other hours.

No one feels good at four in the morning.
If ants feel good at four in the morning
--three cheers for the ants.

And let five o'clock come
if we're to go on living.

Translated by Magus J. Krynski and Robert A. Maguire
* * *
"Four in the Morning" from Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems by Wislawa Szymborska. Copyright © 1981
Princeton University Press. Reprinted with the permission of Princeton University Press.
 
Trong cuốn Earthly Measures, phần Notes, Edward Hirsch cho biết, bài thơ 4 A.M. của ông là được gợi hứng từ bài thơ cùng tên của Szymborska
 
 
 
 
 
 
 

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư