30. 4. 201330. 4. 2013

Sài Gòn 1963
Ngô Đình Nhu và Thư viện, Thư tịch
Blog NL (1)

NGÔ ĐÌNH NHU VỚI SỰ NGHIỆP LƯU TRỮ, CHÍNH TRỊ VÀ GIA ĐÌNH (2)
[Tít như Kít. Đúng là sỉ nhục chữ Mít. NQT]


Có thể, TV sẽ đi thêm 1 đường, là bài viết của Hitchens về cú Kennedy ra lệnh thịt Diệm & Nhu. Hitchens kết án, đúng là hành động của lũ găng tơ. Thú vị hơn, Orwell cũng dùng từ này, để chỉ, chính nước Anh của ông:
“Đế quốc Anh ở Miến Điện, là chủ nghĩa găng tơ”
"L'impérialisme britanique en Birmanie, c'est du gangstérisme"
Trở về từ Việt Nam
Sài Gòn 1963*
Diệm bị Kennedy ra lệnh thịt, sau đó Mẽo đổ quân Đà Nẵng, hy vọng lập lại “Ngày Dài Nhất”, “Chúng làm như Normandie”, 1 tay phóng viên AFP lên Đài nói với Gấu. VC chào mừng bằng cú Mỹ Cảnh, Gấu dính trấu, ăn cả hai trái mìn của “bạn của Đào Hiếu”! (1)
(1) Bữa trước K. có gửi cho Gấu, tên ông bạn quí này, không nhớ bỏ đâu mất!

*
Hồi ký Madame Nhu

Đến bây giờ thì mọi người đều đã biết Bà Nhu chẳng có gì và cũng không ai có thể trưng ra được một bằng chứng Bà Nhu có của chìm của nổi ở ngoại quốc.  Những năm đầu của kiếp lưu vong Bà Nhu và các con sống rất chật vật được gửi gấm ở nhờ gia đình một vị Bá Tước người Ý ở La Mã.  Sau này mua được một căn nhà nhỏ bé ở Paris cũng do tiền tặng dữ gián tiếp của một người hảo tâm giầu có.  Bây giờ c

*
Xi [Sư] hay….Vi Xi ?
Phật Giáo có bao nhiêu phần trăm… VC nằm vùng,
và bao nhiêu phần trăm…  tội, trong vụ làm mất Miền Nam?
Căng, nhe?
Wed, Apr 10, 2013 at 8:07 PM
thu tu Texas
Ong Tru,
Chi co ong viet nhu vay, nhung la su that !
Cam on Ong va chuc ong cung gia dinh binh an
Đa tạ. NQT
*

1963

*


*

Tông Tông Big Minh thế Tông Tông Diệm bị làm thịt!

*

*

*

*

*


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư