Mây Bay Đi*
*
*


Note: Bài điểm sách của NQT.
Nhờ nó mà NS ban cho cái nick tên “sa đích văn nghệ”.
1967 mà đã mang Kafka ra trộ rồi.

Tks.
NQT

Comments

Popular posts from this blog

Tin Văn Cũ

‘A Dictatorship Is Being Created’: An Interview with Lech Wałęsa