AZ: CHARLIE
 CHARLIE
                         In memoriam C. K. Williams


Charlie announced once in New York:
we will be friends-and we were friends
for thirty years

He was impatient, high-handed at times,
but he understood that only kindness binds
Tall, with the face of a Spanish nobleman

He headed for his study every morning
like a worker off to the vineyards
armed with great shears of imagination

He wrote slowly, revised his poems time
and again, guiding a line of rapture
from thickets of dense prose

He didn't seem poetic at first glance
His father sold refrigerators and TVs
But a messenger approached him, spoke in whispers

On summer vacations near Lucca he'd get up first
and in the garden, in his white djellaba from Morocco
he hunched over his black computer

His grandmother said she'd come from Austria,
but she was born in Lvov, before Ellis Island
her name had been Grabowiecka

Friendship is immortal and doesn't require
many words. It's patient, calm
Friendship is the prose of love

Four days before he died he lay in bed, weak, wasted
like an Auschwitz prisoner with large black eyes
awaiting liberation

-Adam Zagajewski

(Translated from the Polish by Clare Cavanagh)
NYRB Sept 7, 2018

CHARLIE
Tưởng nhớ C.K. Williams

Charlie phán, lần gặp ở New York
Ta với mi sẽ là bạn. Và quả thế thực: Hai đứa đã là bạn
hằng ba mươi năm

Anh tính nóng, đôi khi độc đoán
Nhưng anh hiểu rằng chỉ có chân tình mới ràng buộc
Cao, với bộ mặt phong nhã của 1 tên Tây Ban Nha!

Sáng nào anh cũng đến chỗ làm
Như 1 người thợ sáng sáng ra vườn nho
Trang bị bằng cái kéo xén lớn của sự tưởng tượng

Anh viết  thật chậm, sửa đi sửa lại bài thơ nhiều lần
lôi ra một câu thật tuyệt vời
từ những bụi rậm văn xuôi dày đặc

Anh đếch có vẻ thi sĩ, khi nhìn thoáng lần đầu
Ông già làm nghề bán tủ lạnh, TV
Nhưng, 1 vì thiên sứ đã tới gặp anh,  thủ thỉ với anh

Vào những kỳ nghỉ hè ở gần Lucca, anh dậy trước nhất
Và ở trong vườn, trong chiếc áo khoác trắng từ xứ Ma rốc
Hỳ hà hỳ hục, cúi gù người xuống cái PC đen của anh

Bà của anh cho biết, bà đến từ nước Áo
Nhưng bà sinh tại Lvov, phía trước hòn đảo Ellis Island
Tên của bà là Grabowiecka

Tình bạn thì bất diệt và đâu cần nhiều lời, nhiều từ
Nó kiên nhẫn, và trầm lắng
Tình bạn đúng là 1 thứ thơ xuôi của tình yêu

Bốn ngày trước khi ngỏm, anh nằm trên giường, yếu nhớt,  cạn kiệt
Như 1 tên tù Lò Thiêu với cặp mắt lớn, đen
Đợi chờ sự giải phóng

Adam Zagajewski

Nguyễn Quốc Trụ chuyển ngữ

 
Source: www.tinvan.limo  


 

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư